Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Աստղագետն ու աստղաբանը

Ինչպե՞ս ենք կոչում այն մարդուն, որն զբաղվում է աստղերի և երկնային մարմինների  ուսումնասիրությամբ. աստղագե՞տ, աստղաբա՞ն։

Ե՛վ աստղաբանները, և՛ աստղագետները հետևում ու ուսումնասիրում են երկնային լուսատուներին, միայն թե նրանց ուսումնասիրությունների մեթոդներն ու նպատակները էականորեն տարբեր են։

Աստղագետն զբաղվում է երկնային մարմինների ու նրանց համակարգերի ծագման, կառուցվածքի, շարժման օրենքների և քիմիական կազմի ուսումնասիրությամբ։ Աստղագետի ուսումնասիրության առարկան տիեզերքն է։ Աստղագիտությունը հնագույն գիտություններից է:

Ի դեպ, պատմական վկայություններ կան Հին Հայաստանում աստղագիտական գիտելիքների բարձր մակարդակի մասին։ Մեզ են հասել մեծագույն աստղագետ Անանիա Շիրակացու (7-րդ դար) աշխատությունները։

Հիմա տեսնենք, թե աստղաբանն ինչո՛վ է զբաղվում։ Նա ուսումնասիրում է երկնային մարմինների դիրքերը և դրանց ազդեցությունը երկրային իրադարձությունների, երկրների, ազգերի, մարդկանց ճակատագրերի վրա:

Ըստ աստղաբանի՝ լուսատուների դասավորությամբ կարելի է կանխագուշակություններ անել։ Նրա եզրակացությունները, սակայն,  գիտական հիմք և բացատրություն չունեն, հիմնված են բացառապես հաշվարկների վրա։ Հին ժամանակներում աստղաբանությունը խթանել է աստղագիտական դիտումները և դրանով փաստորեն  նպաստել աստղագիտության զարգացմանը։

Ուրեմն  տարբերակենք՝ աստղագետը գիտությամբ է զբաղվում, աստղաբանը՝ գուշակությամբ։

Աշխատանքային հարաբերություններում անհարկի կիրառվող օտար բառերն ու արտահայտությունները գործածողների «ծուլության» պատճառով ներթափանցում են մայրենի լեզու, ապականում այն։
https://www.langcom.am/%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84-16/

🚛 Ներկայացնում ենք տարբեր նշանակություն ունեցող բեռնատար, շինարարական, գյուղատնտեսական, փրկարար և այլ մեքենաների անվանումներ։
Իմանանք և գործածենք մեքենաների հայերեն անվանումները։

4

✈️Ներկայացնում ենք օդանավակայանին և օդանավերին առնչվող հայերեն բառապաշարի մի մասը՝ հիմնականում նրանք, որոնք միայն մասնագիտական չեն։
🧳Հուսով ենք, որ ճամփորդությունների ժամանակ այս բառերը հաճախ կգործածեք։ Հայերեն բառերը թող ամուր տեղ ունենան մեր խոսքում և թևածեն ամենուրեք։

4
Ավելին
facebook