Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Գնագոյացում

Գնի առաջացում, գնորոշում. արտադրության միջին հաշվարկային ծախսերի հիման վրա, որոշակի տոկոս ավելացնելու միջոցով որևէ ապրանքի կամ ծառայության գինը որոշելը, սահմանելը։

1. Ձեռնարկում լուսաբանված են շուկայական տնտեսության հիմնական տարրերից մեկի՝ գնագոյացման սկզբունքները։
2. Գնագոյացման վրա ազդում են մի շարք արտաքին և ներքին գործոններ։