Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Լեզվաքաղաքականություն և լեզվավիճակի մասին ոսումնասիրություն

Փետրվարի 2-ին նախատեսվում է Լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանի մամուլի ասուլիսը։ Հիմնական թեմաներն են ՀՀ կառավարության ծրագրում լեզվաքաղաքականությունը և լեզվավիճակի ուսումնասիրությունները։

Լեզվաքաղաքականությունը ՀՀ կառավարության ծրագրում
ՀՀ կառավարության գործունեության 2019-2023 թթ. ծրագրում ներառվել են լեզվական պետական քաղաքականությանն առնչվող հետևյալ դրույթները.

  • ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ հայերենի՝ իբրև ժամանակակից գիտության լեզվի գործառության ու զարգացման համար.
  • հեռուստատեսային եթերը պետք է մաքրվի հանրային հարաբերություններին փոխադարձ արհամարհանքի և ագրեսիվության ենթատեքստ հաղորդող բովանդակությունից, ինչպես նաև լեզվական ցածրորակ արտադրանքից։ Կրթական և մշակութային քաղաքական առանցքային նպատակը պետք է լինի գրական հայերենի տարածումը, նախադպրոցական և դպրոցական ցածր տարիքի լսարանի համար հատուկ ծրագրերի (ուսումնական, ճանաչողական հաղորդումներ, ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր և այլն) միջոցով գրական հայերենի (այդ թվում՝ արևմտահայերենի) իմացության ամրապնդումը Հայաստանում և սփյուռքում:

Լեզվավիճակի ուսումնասիրություն
Հանրապետությունում լեզվավիճակի մշտադիտարկման և ուսումնասիրության ուղղությամբ կոմիտեն պարբերաբար հրապարակում է հորդորակներ: Դրանք երկու տեսակի են. ա) հանրությանն ուղղված հորդորակներ, որոնք պարզաբանում են լեզվական տարբեր հարցեր, բ) հեռուստատեսության և ռադիոյի առանձին հաղորդումների լեզվին անդրադարձող հորդորակներ։ Աշխատանքների արդյունավետությունը մեծացնելու և հետադարձ կապն ապահովելու նպատակով հորդորակները ոչ միայն հրապարակվում են, այլև ուղարկվում հասցեատերերին:

Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, բժշկական հաստատություններում, նախակրթարաններում և դպրոցներում  լեզվավիճակի ուսումնասիրությունը կատարվում է վերջիններիս ուղարկվող հարցաշարերի միջոցով:

Կայք եվ էլեկտրոնային շտեմարան
Սկսվել են կայքի ստեղծման աշխատանքները։ Կա նաև հայերենի մշտապես համալրվող էլեկտրոնային միասնական բառաշտեմարան ստեղծելու նախագիծ։

Ֆեյսբուքյան էջ
Շարունակում է գործել «Լեզվի կոմիտե» ֆեյսբուքյան էջը (ունի մոտ 20 հազար հետևորդ):

Կապը հանրության հետ
Կոմիտեն պատասխանում է քաղաքացիներից, պետական մարմիններից և կազմակերպությունների բազմաթիվ նամակների, հարցումների, հեռախոսազանգերի, որոնք վերաբերում են լեզվական տարաբնույթ հարցերի։

Այբբենարանների ձեռագիր տառաՏԵՍԱԿերի միասնականացում
Շարունակվում են կոմիտեի նախաձեռնած քննարկումները Հայաստանի և սփյուռքի դպրոցներում գործածվող այբբենարանների ձեռագիր տառատեսակների միասնականացման շուրջ։ Քննարկումների այս փուլում ձևավորվել է աշխատանքային հանձնախումբ, որը խնդրի վերաբերյալ մշակելու է առաջարկությունների ամբողջական փաթեթ։

Համագործակցություն

Կայքերի եվ պարբերականների հետ
Կայքերում և պարբերականներում շարունակվում են կոմիտեի աշխատակիցների պարբերական հրապարակումները զանգվածային լրատվության միջոցների լեզվի մասին:

Հանրային հեռուստաընկերության հետ
Հանրային հեռուստաընկերության «Առավոտ լուսո» ծրագրի շրջանակում շարունակվում է լեզվական տարբեր հարցեր պարզաբանող «Ճի՞շտ, թե՞ սխալ» հաղորդաշարի հեռարձակումը։

«Ինտերնետ հանրություն» հկ-ի հետ
«Ինտերնետ հանրություն» ՀԿ-ի գործակցությամբ կոմիտեն նախաձեռնել էր հայատառ դոմենային անուններ գրանցելն ու կիրառելը խրախուսող միջոցառումներ:  Վարչապետի հանձնարարականով պետական հաստատություններին հանձնարարվեց գործարկել պաշտոնական կայքերի հայատառ «.հայ» դոմենային անունները («.am»-ին զուգահեռ), դրանք օգտագործել նաև պաշտոնական ձևաթղթերում:

«Թելադրություն» նախաձեռնության հետ
Լեզվի կոմիտեն «Թելադրություն» նախաձեռնության հետ սկսել է հայերենում առավել հաճախ սխալ գործածվող բառերի կազմությունը պարզաբանող հրապարակումների շարք։

Մարտի 30-ին Հայաստանում և Հայաստանից դուրս ցանկացողները կգրեն թելադրություն` հայոց լեզվի իրենց իմացությունը ստուգելու նպատակով: Կոմիտեում կգրվի թելադրության բնագիրը, ապա կոմիտեի աշխատակիցները կմասնակցեն ստուգմանը։

🏖 Ծովափին կամ լողավազանին կից կան երկար աթոռներ, պառկելու հարմարանքներ, որոնց վրա պառկում, կիսապառկում են հանգստացողները։
Այս առարկան հայերեն անվանելու մի քանի տարբերակ կա։
Ո՞ր տարբերակն եք նախընտրում դուք։
Քվեարկեք մեր կայքում ⤵
https://cutt.ly/dReh8FB

https://www.langcom.am/%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84-24/ Օտար բառերից խուսափելու համար⤵️

Խաղա՞նք
https://www.langcom.am/%d5%ad%d5%a1%d5%b2-%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b2%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-3/

Ներկայացնում ենք օտար բառեր, որոնց հայերեն համարժեքները կան, և անհրաժեշտ է հետևողականորեն գործածել դրանք։ https://www.langcom.am/%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84-14/

Ավելին
facebook