Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Ծխարան

Հասարակական վայրերում ծխելու համար առանձնացված տեղ, սենյակ, նաև՝ ծխահարելու տեղ։

1. Մի քանի տարի առաջ կարելի էր ապշել՝ տեսնելով մարդկանց, որոնք գնում են ծխարան ծխելու։

2. Նախագահողը հիշեցրեց, որ խորհրդակցության սենյակը ծխարան չէ և ծխողներին դուրս հրավիրեց։

3. Լճից քիչ հեռու ծխարան էր սարքել, ընտանիքն էր պահում։

Կարևոր է այն, թե ի՛նչ երգեր ենք լսում։
https://www.langcom.am/%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b6-%d5%a7-%d5%b4%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80/

ՔՆՆԱՐԿԵ՞ՆՔ ՄԻԱՍԻՆ
Ճի՞շտ է արդյոք «օրինակ ․․․․ և այլն» բառերի համատեղ գործածությունը։👨‍💻
https://www.langcom.am/%d6%85%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%af-%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4-%d5%a5%d5%be-%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%b6/

Մեզ հարցնում են 👇 ․ #հայերեն #հայոցլեզու
https://www.langcom.am/%d5%b4%d5%a5%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-10/

#հայերեն

Մեզ հարցնում են 👇
https://www.langcom.am/%d5%b4%d5%a5%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-9/

Ավելին