Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Կենսամակարդակ

Կյանքի որակը. մարդկանց նյութական ապահովվածության մակարդակը, առողջապահական, կրթական և առաջին անհրաժեշտության ծառայությունների որակն ու մատչելիությունը։

Մենք պետք է օրենք դարձնենք մեր ժողովրդին արժանավայել կենսամակարդակ ապահովելը:

Հնգամյա զարգացման ծրագրի նպատակն է ունենալ մաքուր և բարեկարգ համայնք, զարգացած գյուղատնտեսություն, արձանագրել բնակչության կենսամակարդակի աճ։

Անապահով խավի պաշտպանության արդյունավետության և կենսամակարդակի բարձրացման համար մշակվել են պետական ծրագրեր։