Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Համաթիվ

Հետազոտություններով ստացված թիվ, որ ցույց է տալիս և գնահատում որևէ ոլորտում գնի, արժեքի և այլնի փոփոխությունները, զարգացումը կամ անկումը. ցուցիչ։

1. Համաթվի հաշվարկման ժամանակ օգտագործվել են նաև առցանց հարցումներով ստացված տվյալներ։
2. Համաշխարհային տնտեսական ֆորումը երկրների զբոսաշրջության մրցունակությունը գնահատելու նպատակով մշակել է Զբոսաշրջության մրցունակության համաթիվը։