Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Համաներում

Օրենսդիր իշխանության բարձրագույն մարմնի ընդունած ակտ, որով ներում է շնորհվում հանցանք կատարած անձին կամ անձանց՝ ազատելով քրեական պատասխանատվությունից կամ մեղմացնելով պատիժը։

1. Ի նշանավորումն Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի՝ Ազգային ժողովը հայտարարել էր համաներում:

2. Համավարակի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները մեղմելու նպատակով երկրի խորհրդարանը հայտարարեց համաներում:

3. Համաներումը տարածվում է նաև անզգուշությամբ հանցագործություն կատարածների վրա։

Կարևոր է այն, թե ի՛նչ երգեր ենք լսում։
https://www.langcom.am/%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b6-%d5%a7-%d5%b4%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80/

ՔՆՆԱՐԿԵ՞ՆՔ ՄԻԱՍԻՆ
Ճի՞շտ է արդյոք «օրինակ ․․․․ և այլն» բառերի համատեղ գործածությունը։👨‍💻
https://www.langcom.am/%d6%85%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%af-%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4-%d5%a5%d5%be-%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%b6/

Մեզ հարցնում են 👇 ․ #հայերեն #հայոցլեզու
https://www.langcom.am/%d5%b4%d5%a5%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-10/

#հայերեն

Մեզ հարցնում են 👇
https://www.langcom.am/%d5%b4%d5%a5%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-9/

Ավելին