Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Միջազգային գիտաժողով՝ «Հայ բառարանագրության արդի վիճակը և հեռանկարը» խորագրով

Հարգելի´ գործընկերներ

ՀՀ Լեզվի կոմիտեն և Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Լեզվաբանական հետազոտությունների լաբորատորիան 2020 թ. նոյեմբերի 21-ին կազմակերպում են համատեղ միջազգային գիտաժողով՝ «Հայ բառարանագրության արդի վիճակն ու հեռանկարները» խորագրով։

Գիտաժողովի հետաքրքրության շրջանակում են՝

  • էլեկտրոնային բառարանագրություն,
  • ուսումնական բառարանագրության խնդիրները,
  • տերմինաբանության հարցեր և բառարանագրական լուծումներ,
  • հայերենի բառային կազմի տեղաշարժերը և դրանց արտացոլումը բառարաններում։

Հայտերն ընդունվում են մինչև օգոստոսի 25-ը, զեկուցման դրույթները՝ մինչև սեպտեմբերի 25-ը։


Մասնակցության հայտ

[Form id=”6″]

Կազմհանձնաժողովի հասցեն՝
ՀՀ, Երևան 0010, Տիգրան Մեծի 17, հեռ.՝ +374 10 59 70 93
էլ.փոստ՝ conf@langcom.am