Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Հոռետես

Ամեն բանի մեջ վատը տեսնող, մռայլ աշխարհըմբռնում, ապագայի նկատմամբ անվստահություն ունեցող, դրականը չնկատող կամ ժխտող անձ։

 

1. Հոռետես մարդիկ սխալ պատկերացում ունեն իրենց ունակությունների ու տաղանդների մասին:

2. Երբ ծնողները հոռետես են, ընտանիքում գերիշխում է տխուր մթնոլորտ, որն ազդում է երեխայի հուզական աշխարհի վրա:

3. Ըստ հոգեբանի՝ հոռետեսները միայն ուշադրություն են դարձնում բացասական տեղեկությանը:

Կարևոր է այն, թե ի՛նչ երգեր ենք լսում։
https://www.langcom.am/%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b6-%d5%a7-%d5%b4%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80/

ՔՆՆԱՐԿԵ՞ՆՔ ՄԻԱՍԻՆ
Ճի՞շտ է արդյոք «օրինակ ․․․․ և այլն» բառերի համատեղ գործածությունը։👨‍💻
https://www.langcom.am/%d6%85%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%af-%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4-%d5%a5%d5%be-%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%b6/

Մեզ հարցնում են 👇 ․ #հայերեն #հայոցլեզու
https://www.langcom.am/%d5%b4%d5%a5%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-10/

#հայերեն

Մեզ հարցնում են 👇
https://www.langcom.am/%d5%b4%d5%a5%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-9/

Ավելին