Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

ՀՈՐԴՈՐԱԿ ՀԱՅԵՐԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՀԱՄԱՐԺԵՔՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՕՏԱՐ ԲԱՌԵՐԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (29-րդ թողարկում)

Սովորություն դարձնենք գործածել օտար բառերի հայերեն համարժեքները, շրջանառենք դրանք, որ մեր խոսքում ամրանան և բնականորեն դուրս մղեն օտար բառերը։

Հայերենը մեզ տալիս է բազում հնարավորություններ. մնում է միայն ընդունել ու օգտվել մեր լեզվի անսպառ գանձարանից՝ նպաստելով, որ այն ժամանակին համահունչ զարգանա։

 

Օտար բառերի հայերեն համարժեքների ընդհանուր ցանկին կարող եք ծանոթանալ՝ այցելելով «Օտար բառեր» բաժինը։

 

 1. աուդիովիզուալ – տեսալսողական
 2. աուդիտորիա – լսարան
 3. դեմոնիզացիա – դիվայնացում, հրեշացում
 4. դեստաբիլիզացիա – ապակայունացում
 5. դեմենցիա – թուլամտություն
 6. դևալվացիա – արժենվազում, արժեզրկում
 7. դիստանցիոն – հեռավար
 8. էմիսիա – թողարկում, դրամաթողարկում
 9. էֆիր – եթեր
 10. էվակուացիա – 1. տարհանում, տեղափոխություն, 2. դատարկում, հեռացում
 11. իզգոյ – վտարակ
 12. ինսպիրացիա – 1. ներշնչում, 2. ներշնչանք, դրդում
 13. լոկատոր – տեղորոշիչ
 14. կոմպլեկցիա – մարմնակազմ, կազմվածք
 15. կլիպ – տեսահոլովակ
 16. կրիմինալ – քրեական
 17. միլիտարիզացիա – ռազմականացում
 18. մոբիլիզացիա – 1. հավաքագրում, զորահավաք 2. համակենտրոնացում, կենտրոնացում
 19. պարադիգմ(ա) – հարացույց
 20. պերսոնաժ – կերպար
 21. պրավալ – ձախողում, տապալում
 22. պլյուրալիզմ – բազմակարծություն
 23. պլացդարմ – զինադաշտ
 24. սուբսիդիար – լրացուցիչ, օժանդակ
 25. վալյուտա – տարադրամ, արժույթ, արտարժույթ
 26. տրանսպլանտացիա – փոխպատվաստում
 27. տուպիկ – փակուղի
 28. տրիլոգիա – եռագրություն, եռերգություն, եռապատում
 29. ուվերտյուրա – նախերգանք, նախանվագ
 30. քրոնոմետր – ժամանակաչափ