Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Մեզ հարցնում են (1)

Ինչո՞վ են իրարից տարբերվում «ինչ-որ» և «ինչ որ» բառերը։ Ինչո՞ւ առաջին բառում դրա բաղադրիչների միջև գծիկ դրվում է, երկրորդում՝ ոչ։

Այս բառերն ունեն տարբեր իմաստ ու կիրառություն։ «Ինչ-որ»-ը անորոշ դերանուն է։ Ինչպես մյուս անորոշ դերանունները, ցույց է տալիս անորոշ անձ, առարկա կամ անձի ու առարկայի անորոշ հատկություն, քանակ։ Այլ կերպ ասած՝ այն արտահայտում է անորոշություն։ Օրինակ՝ ինչ-որ մարդ, ինչ-որ գիրք, ինչ-որ տեղ։

«Ինչ որ»-ը նույնպես դերանուն է՝ կազմված «ինչ» հարաբերական դերանունից և «որ» բառից, սակայն, ի տարբերություն «ինչ-որ»-ի, հարաբերական դերանուն է և ունի այլ գործառույթ։
Ահա այս պատճառով տվյալ բառերը գրելիս մի դեպքում գծիկ դրվում է, մյուս դեպքում՝ ոչ։

Կողմնորոշվելու համար, թե ո՛ր դեպքում գործ ունենք անորոշ, ո՛ր դեպքում հարաբերական դերանվան հետ, կարող ենք փորձել այդ բառերը գործածել առանց «որ» բաղադրիչի։ Եթե դա հնարավոր է, ուրեմն գործ ունենք հարաբերական դերանվան հետ, եթե ոչ՝ անորոշ։ Օրինակ՝ Արա այն, ինչ որ ասում եմ / Արա այն, ինչ ասում եմ։ Մոտեցավ ինչ-որ մարդ / Մոտեցավ ինչ…
Քանի որ, ինչպես տեսնում ենք, վերջին դեպքում առանց «որ»-ի նախադասությունը շարունակել հնարավոր չէ, բնականաբար գործ ունենք անորոշ դերանվան հետ։

#հայերեն #հայոցլեզու
Առանձնացրել և ներկայացնում ենք արվեստի տարբեր ճյուղերում հանդիպող օտար բառերի հայերեն համարժեքները, որոնք օգտակար կլինեն հատկապես արվեստասեր (նաև արվեստագետ) հանրությանը։ 👇

https://www.langcom.am/%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84-21/

Ուղղագրության կանոններն իմանալը չափազանց կարևոր է։

Խաղա՞նք 👉https://cutt.ly/VbSOc3U

Որպես լոքեր օտար բառի հայերեն համարժեք շրջանառվում է երկու տարբերակ։

Հստակեցնելու համար առաջարկում ենք քվեարկություն․ ի՞նչ եք կարծում որպես լոքերի համարժեք պահատո՞ւփ, թե՞ պահախցիկ բառն է ավելի ճիշտ գործածել:⤵️
https://cutt.ly/wbbrYX4

Ավելին