Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Մեզ հարցնում են (1)

Ինչո՞վ են իրարից տարբերվում «ինչ-որ» և «ինչ որ» բառերը։ Ինչո՞ւ առաջին բառում դրա բաղադրիչների միջև գծիկ դրվում է, երկրորդում՝ ոչ։

Այս բառերն ունեն տարբեր իմաստ ու կիրառություն։ «Ինչ-որ»-ը անորոշ դերանուն է։ Ինչպես մյուս անորոշ դերանունները, ցույց է տալիս անորոշ անձ, առարկա կամ անձի ու առարկայի անորոշ հատկություն, քանակ։ Այլ կերպ ասած՝ այն արտահայտում է անորոշություն։ Օրինակ՝ ինչ-որ մարդ, ինչ-որ գիրք, ինչ-որ տեղ։

«Ինչ որ»-ը նույնպես դերանուն է՝ կազմված «ինչ» հարաբերական դերանունից և «որ» բառից, սակայն, ի տարբերություն «ինչ-որ»-ի, հարաբերական դերանուն է և ունի այլ գործառույթ։
Ահա այս պատճառով տվյալ բառերը գրելիս մի դեպքում գծիկ դրվում է, մյուս դեպքում՝ ոչ։

Կողմնորոշվելու համար, թե ո՛ր դեպքում գործ ունենք անորոշ, ո՛ր դեպքում հարաբերական դերանվան հետ, կարող ենք փորձել այդ բառերը գործածել առանց «որ» բաղադրիչի։ Եթե դա հնարավոր է, ուրեմն գործ ունենք հարաբերական դերանվան հետ, եթե ոչ՝ անորոշ։ Օրինակ՝ Արա այն, ինչ որ ասում եմ / Արա այն, ինչ ասում եմ։ Մոտեցավ ինչ-որ մարդ / Մոտեցավ ինչ…
Քանի որ, ինչպես տեսնում ենք, վերջին դեպքում առանց «որ»-ի նախադասությունը շարունակել հնարավոր չէ, բնականաբար գործ ունենք անորոշ դերանվան հետ։

Աշխատանքային հարաբերություններում անհարկի կիրառվող օտար բառերն ու արտահայտությունները գործածողների «ծուլության» պատճառով ներթափանցում են մայրենի լեզու, ապականում այն։
https://www.langcom.am/%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84-16/

🚛 Ներկայացնում ենք տարբեր նշանակություն ունեցող բեռնատար, շինարարական, գյուղատնտեսական, փրկարար և այլ մեքենաների անվանումներ։
Իմանանք և գործածենք մեքենաների հայերեն անվանումները։

4

✈️Ներկայացնում ենք օդանավակայանին և օդանավերին առնչվող հայերեն բառապաշարի մի մասը՝ հիմնականում նրանք, որոնք միայն մասնագիտական չեն։
🧳Հուսով ենք, որ ճամփորդությունների ժամանակ այս բառերը հաճախ կգործածեք։ Հայերեն բառերը թող ամուր տեղ ունենան մեր խոսքում և թևածեն ամենուրեք։

4
Ավելին
facebook