Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

ՄԵԶ ՀԱՐՑՆՈՒՄ ԵՆ (12)

պաշտոնին պաշտոնում

Նույն հաճախականությամբ հանդիպում են «պաշտոնին նշանակել» և «պաշտոնում նշանակել» արտահայտությունները։ Խնդրում ենք պարզաբանել դրանցից ո՞րն է ճիշտ։

 

Գրականության մեջ, իրավական փաստաթղթերում, մամուլում ու գրավոր խոսքում հաճախ հանդիպում է պաշտոնում նշանակել արտահայտությունը․ պաշտոնում նշանակվել է մրցույթին մասնակցելուց հետո, պաշտոնում նշանակել է Եվրամիության խորհուրդը և այլն։ Նույն հաճախականությամբ հանդիպում է պաշտոնի(ն) նշանակել արտահայտությունը․ կայացավ պաշտոնի նշանակման արարողությունը, այդ պաշտոնին նշանակվում է հրամանատարը։ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում կարդում ենք․ «Պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցողը ․․․․ պաշտոնում նշանակում է ․․․․»։

Այսպիսով՝ ո՞րն է ճիշտ․ պաշտոնո՞ւմ նշանակել, թե՞ պաշտոնի(ն) նշանակել։

Ըստ «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարանի» (Երևան, 1980), Է․ Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարանի» (Երևան, 1976) նշանակել բառի իմաստն է՝ «Կարգել, հաստատել, դնել (պաշտոնի, գործի)»։

Թեև նախընտրելի է պաշտոնի(ն) նշանակել-ը, պաշտոնում նշանակել-ը չենք մերժում՝ թողնելով դա ժամանակի «հայեցողությանը»։

ՄԵԶ ՀԱՐՑՆՈՒՄ ԵՆ

🤔Երբեմն տարաձայնություններ են լինում՝ կապված «ամուրի» և «այրի» բառերի գործածության հետ: Խնդրում ենք պարզաբանել․ ի՛նչ իմաստ ունեն դրանք։

Պատասխանը՝ կայքում👇
https://cutt.ly/gGn98YQ

Օտար բառերի հայերեն համարժեքների ընդհանուր ցանկին կարող եք ծանոթանալ՝ այցելելով Լեզվի կոմիտեի կայք (լեզվիկոմիտե.հայ կամ http://langcom.am):
https://www.langcom.am/%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84-15/

Ռուսերեն #изгой (#իզգոյ) բառը նշանակում է «իր միջավայրից վտարված անձ. վտարյալ»։
Այս օտար բառի հայերեն համարժեքը վաղուց կա, գրանցված է բառարաններում։
Այդ բառը ՎՏԱՐԱԿ-ն է։
Ավելին՝ կայքում👇
https://cutt.ly/iDmVmKJ

Ավելին
facebook