Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Մեծատա՞ռ, թե՞ փոքրատառ

Տարբեր հրապարակումներում հաճախ կարելի է նկատել բառերի մեծատառ և փոքրատառ գրության շփոթ։

Այս բաժնում՝

  1. տեղեկապատկերների միջոցով բացատրվում են բառեր, որոնք մեկ իմաստով գործածվելիս գրվում են մեծատառ, մյուսով՝ փոքրատառ,
  2. պատկերների միջոցով ներկայացվում է, թե բաղադրյալ հատուկ անունների ո՛ր բաղադրիչներն են գրվում մեծատառ, որոնք՝ փոքրատառ։ 
Բուհ

Ամենայն հայոց կաթողիկոս բաղադրյալ անվանման միայն առաջին բաղադրիչը պետք է գրել մեծատառով։ Թույլատրելի է նաև գրության հետևյալ ձևը՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս։ Եկեղեցական շրջանակներում, որպես հարգանքի և մեծարանքի նշան, մեծատառով են գրվում բոլոր բաղադրիչները ՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս։

«Ամենայն հայոց» բաղադրիչներով կազմվել են շրջասություններ, որոնք հատուկ անվան իմաստ են արտահայտում։ Դրանք բաղկացած են հասարակ անուններից և գրվում են փոքրատառով՝ ամենայն հայոց բանաստեղծ, ամենայն հայոց մայրաքաղաք, ամենայն հայոց երգի վեհափառ, ամենայն հայոց բանաստեղծուհի։

Ներբեռնել նկարը բարձր որակով
Ներբեռնել նկարը բարձր որակով
Ներբեռնել նկարը բարձր որակով
Ներբեռնել նկարը բարձր որակով
Ներբեռնել նկարը բարձր որակով