Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Լեզվի կոմիտեի պատմությունը

Լեզվի կոմիտեն ստեղծվել է 1993 թ․ հոկտեմբերի 19-ին ՀՀ Կառավարության հմ. 531 որոշմամբ՝ որպես ՀՀ Կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչություն։

Նորաստեղծ տեսչությունն ուներ քսանչորս հաստիքային և գրեթե նույնքան պայմանագրային աշխատող, մի քանի վարչություն, բաժիններ, մասնավորապես՝ գիտական հարցերի, կրթության, լեզվական վերահսկողության, սփյուռքի հետ կապերի, լրատվության։ Տեսչությունը պետական լեզվական քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող լիազոր մարմինն էր։ Նրան կից 1995-ից գործում էր Տերմինաբանական կոմիտեի իրավահաջորդ Հայերենի բարձրագույն խորհուրդը, որը լեզվական տարաբնույթ հարցերի վերաբերյալ ընդունել է բազմաթիվ որոշումներ (2013-ից դադարեցրել է գործունեությունը)։

Ստեղծման օրվանից տեսչությունը վերահսկողական գործառույթներ է իրականացրել հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։

Հայերենի ուսուցման ծրագրի շրջանակներում տարիներ շարունակ կազմակերպել է դասընթացներ ինչպես պետական մարմինների աշխատողների, այնպես էլ դպրոցականների համար։

Տեսչության ուշադրության կենտրոնում միշտ եղել է զանգվածային տեղեկատվական միջոցների լեզուն։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հետ համագործակցությամբ կազմակերպել է լեզվական հաղորդումներ, մամուլում հրապարակել, լրատվամիջոցներին է ուղարկել լեզվական սխալների վերաբերյալ ամփոփագրեր։ 2011 թվականին հրատարակել է «Լեզվաշխարհ» հանդեսը։

2002 թ․ ՀՀ Կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական տեսչությունը վերակազմակերպվել է և դարձել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության առանձնացված ստորաբաժանում։

2018 թվականին, «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Լեզվի տեսչությունը դարձել է Լեզվի կոմիտե։

Լեզվի կոմիտեն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ենթակա մարմին է։

Կոմիտեն ունի երկու բաժին (լեզվական վերահսկողության, վարչական իրավախախտումների), տասնինը աշխատող։

Լեզվի կոմիտեի նախագահներ

Դավիթ Գյուրջինյան
2018-2023
Սերգո Երիցյան
2010-2018 թթ․
Լավրենտի Միրզոյան
2004-2010 թթ․
Լևոն Գալստյան
1998-2004 թթ․
Վալերի Միրզոյան
1993-1998 թթ․