Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Սեղմակ

Տարբեր բաներ ամրացնելու, սեղմելու, ճնշելու հարմարանք, գործիք, պիտույք։

1. Արյունահոսությունը դադարեցնելու համար բժիշկը արյունատար անոթի վրա սեղմակ դրեց։

2. Խանութում վաճառվող սեղմակները նախատեսված են տարբեր հաստության թղթեր ամրացնելու համար։

3. Ատաղձագործը սեղմակով ամրացրեց սեղանի կոտրված մասը և սպասեց սոսնձի չորանալուն։

Կարևոր է այն, թե ի՛նչ երգեր ենք լսում։
https://www.langcom.am/%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b6-%d5%a7-%d5%b4%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80/

ՔՆՆԱՐԿԵ՞ՆՔ ՄԻԱՍԻՆ
Ճի՞շտ է արդյոք «օրինակ ․․․․ և այլն» բառերի համատեղ գործածությունը։👨‍💻
https://www.langcom.am/%d6%85%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%af-%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4-%d5%a5%d5%be-%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%b6/

Մեզ հարցնում են 👇 ․ #հայերեն #հայոցլեզու
https://www.langcom.am/%d5%b4%d5%a5%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-10/

#հայերեն

Մեզ հարցնում են 👇
https://www.langcom.am/%d5%b4%d5%a5%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-9/

Ավելին