Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Ե՞ՐԲ ՊԵՏՔ Է «ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀԵԼ» ԵՎ Ե՞ՐԲ «ՍԵՓԱԿԱՆԱՑՆԵԼ» ԳՈՒՅՔԸ

Հակառակ իրավական երանգավորմամբ վերնագրին՝ ընթերցողն անշուշտ հասկա­ցավ, որ մենք խոսելու ենք լեզվական «ընթացակարգերից»։ Այլ կերպ ասած՝ թե ե՛րբ պետք է գործածել սեփականաշնորհել, ե՛րբ՝ սեփականացնել բառը, և թե իմաստային ի՛նչ տարբերություններ ունեն դրանք։

Այս բառերի գործածության շփոթն առաջացել է վաղուց՝ 1990-ական թվականներից, երբ սկսվեցին սեփականաշնորհման ու սեփականացման գործընթացները։

Սեփականացնելը իր սեփականը, իրենը դարձնելն է։

Իսկ սեփականաշնորհել նշանակում է «Անհատին կամ կոլեկտիվին պետական ունեց­վածք հանձնել, շնորհել, վաճառել, մասնավորի սեփականություն դարձնել, ապապետա­կանացնել։ Մասնավորեցնել»։

Իմաստների տարբերությունն ակնհայտ է․ մի կողմը (պետությունը) սեփականա­շնոր­հում է, մյուս կողմը (օրինակ՝ քաղաքացիները)՝ սեփականացնում։

Տարօրինակ է, որ այս շփոթությունը շարունակվում է տասնամյակներ, և մինչև այ­սօր շատե­րը սեփականացնել բառի փոխարեն գործածում են սեփականաշնորհելը։

Քանի որ վերջինս հոմանիշ է մասնավորեցում, մասնավորեցնել բառե­րին, խոսենք նաև դրանց մասին։

Մասնավորեցում բառը նշանակում է «մասնավոր դարձնել»։

Ճի՛շտ է (իհա՛րկե՝ բառի գործածության առումով), երբ մասնավորեցվում է պետական գույքը, կազմվում է պետական գույքի մասնավորեցման ծրագիր, տրվում է հաշվետվություն մասնավորեցման ծրագրի կատարման վերաբերյալ և այլն։

Նշված լեզվական սխալներն ուղղելու համար հարկավոր է ընդամենը հիշել բառերի իմաստները, և հեշտ կլինի կողմնորոշվել, թե դրանցից ո՛րը ե՛րբ պետք է գործածել։

 

Գուրգեն Միքայելյան

Աշխատանքային հարաբերություններում անհարկի կիրառվող օտար բառերն ու արտահայտությունները գործածողների «ծուլության» պատճառով ներթափանցում են մայրենի լեզու, ապականում այն։
https://www.langcom.am/%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84-16/

🚛 Ներկայացնում ենք տարբեր նշանակություն ունեցող բեռնատար, շինարարական, գյուղատնտեսական, փրկարար և այլ մեքենաների անվանումներ։
Իմանանք և գործածենք մեքենաների հայերեն անվանումները։

4

✈️Ներկայացնում ենք օդանավակայանին և օդանավերին առնչվող հայերեն բառապաշարի մի մասը՝ հիմնականում նրանք, որոնք միայն մասնագիտական չեն։
🧳Հուսով ենք, որ ճամփորդությունների ժամանակ այս բառերը հաճախ կգործածեք։ Հայերեն բառերը թող ամուր տեղ ունենան մեր խոսքում և թևածեն ամենուրեք։

4
Ավելին
facebook