Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Սովորում ենք հայերեն

 - ժամացույց -
- ժամ -
-ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ-
-ՏԱՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ, ԱՄԻՍՆԵՐ, ՇԱԲԱԹՎԱ ՕՐԵՐ-
-ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ-
-ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-
- ԿԱՀՈՒՅՔ -
             - ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐ -

- ԽՈՀԱՆՈՑ -
- ՄԱՐՄՆԻ ՄԱՍԵՐ -
- ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ -
- ԳՈՒՆԱՆՈՒՆՆԵՐ -
- ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ -
- ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆ -
- ՄՐԳԵՐ -
- ՀԱԳՈՒՍՏ -