Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Վարույթ «Հրաչ և Ռուբեն» ՍՊԸ տնօրենի նկատմամբ

Հասցեն` Հայաստանի  Հանրա­պետություն,
ք. Երևան, Բաղրամյան 53

Սույն ցուցանակը ոչ հայերեն` միայն օտարալեզու և օտարատառ ձևավորմամբ լինելու փաստով վար­չական իրա­վա­խախտ­ման վերա­բեր­յալ վարույթ է հարուցվել «Հրաչ և Ռուբեն» ՍՊԸ տնօրենի նկատմամբ:

Նախապատրաստված նյութերը ներկայացվել են քննության (վարչական գործ` ՎԴ/2274/05/19):  

ՀՀ վարչական դատարանը (դատավոր` Մ. Մելքումյան) ս. թ. հոկտեմբերի 9-ին բավարարել է Լեզվի կոմիտեի հայցն ընդդեմ «Հրաչ և Ռուբեն» ՍՊԸ տնօրենի` վերջինիս, ըստ Վարչական իրավախախտումների  վերաբերյալ  Հայաստանի  Հանրապե­տության օրենս­գրքի 1893-րդ հոդ­վածի 1-ին մասի, վարչական  պատասխանա­տվու­թյան ենթարկելու պահանջի մասին. նշանակվել է տուգանք՝ 275.000 (երկու հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամի չափով:

Դատարանի որոշումը չի բողոքարկվել, դատական ակտը մտել է օրինական ուժի մեջ:

Խաղա՞նք
https://www.langcom.am/%d5%ad%d5%a1%d5%b2-%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b2%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-3/

Ներկայացնում ենք օտար բառեր, որոնց հայերեն համարժեքները կան, և անհրաժեշտ է հետևողականորեն գործածել դրանք։ https://www.langcom.am/%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84-14/

Այս տարի նշվում է «․հայ» դոմենային անունների տիրույթի ստեղծման 5-րդ տարեդարձը։

Այդ առիթով կազմակերպվել էր միջոցառում, որը նվիրված էր հայատառ «․հայ» տիրույթի խնդիրներին և զարգացման ուղիներին։
https://bit.ly/3d1qGwI

Կարևոր է այն, թե ի՛նչ երգեր ենք լսում։
https://www.langcom.am/%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b6-%d5%a7-%d5%b4%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80/

Ավելին
facebook