Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Վարույթ «Բարրի թրեյդ » ՍՊԸ տնօրենի նկատմամբ

Հասցեն` Հայաստանի  Հանրա­պետություն,
ք. Երևան, Բաղրամյան 53

Սույն ցուցանակը ոչ հայերեն` միայն օտարալեզու և օտարատառ ձևավորմամբ լինելու փաստով վար­չական իրա­վա­խախտ­ման վերա­բեր­յալ վարույթ է հարուցվել «Բարրի թրեյդ» ՍՊԸ տնօրենի նկատմամբ:

Նախապատրաստված նյութերը ներկայացվել են քննության (վարչական գործ` ՎԴ/1937/05/19):  

ՀՀ վարչական դատարանը (դատավոր`    Ա. Միրզոյան)  2019 թ. նոյեմբերի 5-ին մերժել է Լեզ­վի կոմիտեի հայցն ընդդեմ «Բարրի թրեյդ» ՍՊԸ տնօրենի` վեր­­­­­­­­­­ջինիս, ըստ Վարչական իրա­վա­խախ­տում­ների վերա­բերյալ Հայաստանի Հանրապե­տու­թյան օրենս­գրքի 1893-րդ հոդ­վածի 1-ին մասի, վարչական պատաս­խանա­տվու­թյան ենթարկելու պահանջի մասին:

Լեզվի կոմիտեն վերաքննության կարգով բողոքարկել է ՀՀ վարչական դատարանի` ՎԴ/1937/05/19 վարչական գործով կայացրած 05.11.2019թ. որոշումը:

Սույն գործի առնչությամբ լրացուցիչ տեղեկություն կհրապարակվի վերաքննիչ բո­ղո­քի քննությունից հետո: