Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Վարույթ «Պրոֆ փիար » ՍՊԸ տնօրենի նկատմամբ

                    Հասցեն` Հայաստանի  Հանրա­պետություն, 
ք. Երևան, Թումանյան 30

Սույն ցուցանակները ոչ հայերեն` միայն օտարալեզու և օտարատառ ձևավորմամբ լինելու փաստերով վար­չական իրա­վա­խախտ­ման վերա­բեր­յալ վարույթ է հարուցվել «Պրոֆ փիար» ՍՊԸ տնօրենի նկատմամբ:

Նախապատրաստված նյութերը ներկայացվել են քննության (վարչական գործ` ՎԴ/4202/05/19):  

ՀՀ վարչական դատարանը (դատավոր` Կ. Զարիկյանի)  2019 թ. նոյեմբերի 4-ին բավարարել է Լեզվի կոմիտեի հայցն ընդդեմ «Պրոֆ փիար» ՍՊԸ տնօրենի` վերջինիս, ըստ Վարչական իրա­վա­խախ­տում­ների վերա­բերյալ Հայաստանի Հանրապե­տության օրենս­գրքի 1893-րդ հոդ­վածի 1-ին մասի, վարչական պատաս­խանա­տվու­թյան ենթարկելու պահանջի մասին. նշանակվել է տուգանք՝ 250.000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով:

Սույն գործի առնչությամբ լրացուցիչ տեղեկություն կհրապարակվի  գործի քննության ավարտից հետո: