Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Վարույթ «Քուին քեյք» ՍՊԸ տնօրենի նկատմամբ

                    Հասցեն` Հայաստանի  Հանրա­պետություն,
ք. Երևան, Թումանյան 31/75

Սույն ցուցանակը ոչ հայերեն` միայն օտարալեզու և օտարատառ ձևավորմամբ լինելու փաստով վար­չական իրա­վա­խախտ­ման վերա­բեր­յալ վարույթ է հարուցվել «Քուին քեյք » ՍՊԸ տնօրենի նկատմամբ:

 Նախապատրաստված նյութերը ներկայացվել են քննության (վարչական գործ` ՎԴ/3425/05/19):  

ՀՀ վարչական դատարանը (դատավոր` Ա. Դարբինյան) 2019թ. հոկտեմբերի 25-ին բավարարել է Լեզվի կոմիտեի հայցն ընդդեմ «Քուին Քեյք» ՍՊԸ տնօրենի` վերջինիս, ըստ Վարչական իրա­վա­խախ­տում­ների վերա­բերյալ Հայաստանի Հանրապե­տության օրենս­գրքի 1893-րդ հոդ­վածի 1-ին մասի, վարչական պատաս­խանա­տվու­թյան ենթարկելու պահանջի մասին. նշանակվել է տուգանք՝ 250.000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով:

«Քուին Քեյք» ՍՊԸ տնօրենը վերաքննության կարգով բողոքարկել է ՀՀ վարչական դատարանի` ՎԴ/3425/05/19 վարչական գործով կայացրած 25.10.2019 թ. որոշումը:

Սույն գործի առնչությամբ լրացուցիչ տեղեկություն կհրապարակվի գործի քննության ավարտից հետո: