Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարան

Բառարանի մասին

Բառարանը ստեղծվել է Դավիթ Գյուրջինյանի և Նարինե Հեքեքյանի
«Հայերենում գործածվող տառային հապավումների բառարանի» (Երևան, 2007) հիմքի վրա։

Օգտագործված սկզբնաղբյուրների համառոտագրություն
Ա Ազգ
Ագ Ագրոլրատու
ԱԼ Առողջապահական լրատու
ԱՆ Արմենիանաու
Առ Առավոտ
Ավ Ավանգարդ
Ավտ Ավտոբան
Ար Արարատ
Աց Այցետոմս
ԲԵՀ Բանբեր Երևանի համալսարանի
Գ Գիտություն
ԳԱ Գիտության աշխարհում
ԳԱր Գոլոս Արմենիի (հայերեն)
Գդ Գինդ
ԳԹ Գրական թերթ
ԳՇ Գործարար շաբաթ
ԳՏ Գիտություն և տեխնիկա
Գր Գարուն
Գրշ Գրաշխարհ
Դ Դար
Ե Երկիր
ԵԵ Երեկոյան Երևան
Եթ Եթեր
ԵՁ Երիտասարդության ձայն
Եպ Երկրապահ
ԵՕ Երևանյան օրեր
Ե7 Երևան 7
Է Էջմիածին
Ժ Ժամանակ
ԺԵ Ժամանակ Երևան
Ի Իրավունք
ԻԻ Իմ իրավունքը
ԻԿ Ինտերնետային կայք
ԻՄ Իրավական մշակույթ
ԻՆ Իրան-Նամե
Լ Լրագիր
Լք Լուսանցք
Կ Կրթություն
Կկ Կիզակետ
Կչ Կանչ
Կպ Կապիտալ
Հ Հայաստան
ՀԱ Հայոց աշխարհ
ՀԱԵ Հայաստանյայց ավ․ եկ․
ՀԲ Հայոց բանակ
ՀԳ Հայ գործարար
ՀԳՏ Հայկական գրադարան, Տարեգիրք, Երևան, 2004
ՀԴԷ Հայաստանի դեղի էջեր 2007, Երևան, «Սփյուռ»
ՀԵ Հայացք Երևանից
ՀԶ Հայ զինվոր
ՀԶր Հայաստանի զրուցակից
ՀԺ Հայկական ժամանակ
ՀԿ Հայաստանի կոմունիստ
ՀԿՏ Հարկադիր կատարողի տեղեկատու
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀՀ Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հհ․ 1-3, Երևան, 1990, 1995, 2000
ՀՀ(հ) Հայկական հարց (հանրագիտարան), Երևան, 1969
ՀՄՀ Համաշխարհային մամուլի համայնապատկեր
ՀՍՀ Հայկական սովետական հանրագիտարան, հհ․ 1-12, Երևան, 1974-1986
ՀՍ(հ) «Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003
Հր Հրապարակ
Հք Հայք
Համառոտագրություններ
անգլ․ անգլերեն
անհնձն․ անհանձնարարելի
արաբ․ արաբերեն
արևմտ․ արևմտահայերեն
բասկ․ բասկերեն
գերմ․ գերմաներեն
դիպվ․ դիպվածային
թուրք․ թուրքերեն
լատ․ լատիներեն
խսկց․ խոսակցական
կտկբ․ կատակաբան
հայ․ հայերեն
հզվդ․ հազվադեպ
հնց․ հնացած
հոլ․ հոլանդերեն
հուն․ հունարեն
մսնգ․ մասնագիտական
պատմ․ պատմական
 պրսկ․ պարսկերեն
ռուս․ ռուսերեն
քրդ․ քրդերեն
օտրբ․ օտարաբանություն
Մասնակցել բառարանի համալրմանը

Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Դուք ևս կարող եք մասնակցել Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարանի համալրմանը։ Լրացրեք ստորև տրված ձևանմուշը և ուղարկեք։ Մեր մասնագետներն ուսումնասիրելուց հետո այն կզետեղեն առցանց շտեմարանում։ Մինչև հապավումն ուղարկելը խնդրում ենք համոզվել, որ այն տառային հապավում է։

[Form id="7"]ՏԱ օրենք [«Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենք] - …. տեսակետ էր հնչել, թե ՏԱ օրենքը  հակասում է որոշ օրենսդրական և սահմանադրական նորմերի…. Առ, 10.02.06

ՏԱԴ (մսնգ.) [տնտեսաաշխարհագրական դիրք] - Պետության ՏԱԴ-ը և ՔԱԴ-ը …. ընդհանուր գծերով կրկնում և լրացնում են միմյանց: ՀՀ, 27.05.98

ՏԱԵ [Տրանս-Ասիա-Եվրոպա] - ՏԱԵ մալուխային ցանցը Հնդկաստան-Չինաստան-Իրան-Թուրքիա երկրներով անցնում է դեպի Եվրոպա։ 168 ժամ, 29.03.07

ՏԱԺԿ (հնց.) [Տանկային արդյունաբերության ժողովրդական կոմիսարիատ] - Մեծ ներդրում ունեցան նաև …. ՏԱԺԿ-ի բաժնի պետ Մ.Օ. Դավթյանը, տանկային ձեռնարկությունների ղեկավար աշխատողներ:   ՀԲ, 2000, 2, էջ 76

ՏԱԾ [Տուբերկուլյոզի ազգային ծրագիր] - ՏԱԾ-ի համաձայն՝ այս տարի առաջին բուժօգնության օղակներում հիվանդության վաղ հայտնաբերման նպատակով կտեղադրվեն բժշկական մանրադիտակներ ցանկացած պատրվակով պոլիկլինիկա այցելած քաղաքացու թուքը հետազոտելու համար։  168 ժամ, 10.05.07

ՏԱՄ – (Եվրոպայի) [Տնտեսական և արժութային միություն] - Երկիրն ի՞նչ ճանապարհով է անդամակցելու ՏԱՄ-ին:  Ա, 12.02.00

ՏԱՇԾ [Տարածքային արտադրական շինարարական ծառայություն] - Կենտրոնի  ՏԱՇԾ  (ցուցանակ)։

ՏԱՍԻՍ [Տեխնիկական աջակցություն ԱՊՀ երկրներին (այժմ նաև Մոնղոլիային)] - TACIS (անգլ.) Technical Assistance  to CIS | ՏԱՍԻՍ-ի կողմից ստացվել են 1,5մլն էքյուի սարքավորումներ: ՀԱ, 12.05.00

ՏԱՍՍ (հնց.) [Խորհրդային Միության հեռագրական գործակալություն] - ТАСС (ռուս.) – Телеграфное агентство Советского Союза | ՏԱՍՍ-ի, ապա Մամուլի նորությունների գործակալության …. թղթակիցն էր Հայաստանում:  ՀԶ, 26.02-4.03.00

ՏԱՏՁ [տաքսամոտորային ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություն] - «Գյումրի ՏԱՏՁ» ՊՓԲԸ:  ՀՀ, 3.10.98