Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարան

Բառարանի մասին

Բառարանը ստեղծվել է Դավիթ Գյուրջինյանի և Նարինե Հեքեքյանի
«Հայերենում գործածվող տառային հապավումների բառարանի» (Երևան, 2007) հիմքի վրա։

Օգտագործված սկզբնաղբյուրների համառոտագրություն
Ա Ազգ
Ագ Ագրոլրատու
ԱԼ Առողջապահական լրատու
ԱՆ Արմենիանաու
Առ Առավոտ
Ավ Ավանգարդ
Ավտ Ավտոբան
Ար Արարատ
Աց Այցետոմս
ԲԵՀ Բանբեր Երևանի համալսարանի
Գ Գիտություն
ԳԱ Գիտության աշխարհում
ԳԱր Գոլոս Արմենիի (հայերեն)
Գդ Գինդ
ԳԹ Գրական թերթ
ԳՇ Գործարար շաբաթ
ԳՏ Գիտություն և տեխնիկա
Գր Գարուն
Գրշ Գրաշխարհ
Դ Դար
Ե Երկիր
ԵԵ Երեկոյան Երևան
Եթ Եթեր
ԵՁ Երիտասարդության ձայն
Եպ Երկրապահ
ԵՕ Երևանյան օրեր
Ե7 Երևան 7
Է Էջմիածին
Ժ Ժամանակ
ԺԵ Ժամանակ Երևան
Ի Իրավունք
ԻԻ Իմ իրավունքը
ԻԿ Ինտերնետային կայք
ԻՄ Իրավական մշակույթ
ԻՆ Իրան-Նամե
Լ Լրագիր
Լք Լուսանցք
Կ Կրթություն
Կկ Կիզակետ
Կչ Կանչ
Կպ Կապիտալ
Հ Հայաստան
ՀԱ Հայոց աշխարհ
ՀԱԵ Հայաստանյայց ավ․ եկ․
ՀԲ Հայոց բանակ
ՀԳ Հայ գործարար
ՀԳՏ Հայկական գրադարան, Տարեգիրք, Երևան, 2004
ՀԴԷ Հայաստանի դեղի էջեր 2007, Երևան, «Սփյուռ»
ՀԵ Հայացք Երևանից
ՀԶ Հայ զինվոր
ՀԶր Հայաստանի զրուցակից
ՀԺ Հայկական ժամանակ
ՀԿ Հայաստանի կոմունիստ
ՀԿՏ Հարկադիր կատարողի տեղեկատու
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀՀ Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հհ․ 1-3, Երևան, 1990, 1995, 2000
ՀՀ(հ) Հայկական հարց (հանրագիտարան), Երևան, 1969
ՀՄՀ Համաշխարհային մամուլի համայնապատկեր
ՀՍՀ Հայկական սովետական հանրագիտարան, հհ․ 1-12, Երևան, 1974-1986
ՀՍ(հ) «Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003
Հր Հրապարակ
Հք Հայք
Համառոտագրություններ
անգլ․ անգլերեն
անհնձն․ անհանձնարարելի
արաբ․ արաբերեն
արևմտ․ արևմտահայերեն
բասկ․ բասկերեն
գերմ․ գերմաներեն
դիպվ․ դիպվածային
թուրք․ թուրքերեն
լատ․ լատիներեն
խսկց․ խոսակցական
կտկբ․ կատակաբան
հայ․ հայերեն
հզվդ․ հազվադեպ
հնց․ հնացած
հոլ․ հոլանդերեն
հուն․ հունարեն
մսնգ․ մասնագիտական
պատմ․ պատմական
 պրսկ․ պարսկերեն
ռուս․ ռուսերեն
քրդ․ քրդերեն
օտրբ․ օտարաբանություն
Մասնակցել բառարանի համալրմանը

Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Դուք ևս կարող եք մասնակցել Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարանի համալրմանը։ Լրացրեք ստորև տրված ձևանմուշը և ուղարկեք։ Մեր մասնագետներն ուսումնասիրելուց հետո այն կզետեղեն առցանց շտեմարանում։ Մինչև հապավումն ուղարկելը խնդրում ենք համոզվել, որ այն տառային հապավում է։

[Form id="7"]ԵԱ* [Եվրոպայի առաջնություն] - Լող. ԵԱ: Պ, 23-29.06.00

ԵԱ* [երկար ալիք/երկարալիք] - …. մագնիսականը՝ ԵԱ և ՄԱ ընդգրկույթների համար: ՏՏՀ, էջ 99

ԵԱԲԱ [Սիրողական բռնցքամարտի եվրոպական ասոցիացիա] - EABA (անգլ.) -  European Amateur Boxing Association | Ներկայումս ԵԱԲԱ-ի անդամ է 48 երկիր:   Առ, 22.02.00

ԵԱԳԽ [Եվրոատլանտյան գործակցության խորհուրդ] - ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները կաշխատեն հավասարակշիռ հարաբերություններ զարգացնել ԵԱԳԽ բոլոր անդամ երկրների հետ:   ՀՀ, 26.05.00

ԵԱԴ [Երիտասարդ առաջնորդների դպրոց] - Նմանատիպ առաջնորդակերտ դպրոց է ԵԱԴ-ը։ Պլ, 2007, N 1, էջ 5։

ԵԱՀ [Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն] - ԵԱՀ-ի Գերագույն շտաբի պետ գեներալ Սադեկը հայտնել էր, որ խորհրդային սպաները ճիշտ են գործել:  ՀԲ, 1999, 3, էջ 58

ԵԱՀԽ [Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհուրդ] - Մասնակցում էին ԵԱՀԽ 54 անդամ-երկրների ներկայացուցիչները:  ՀՀ, 26.11.99

ԵԱՀԿ [Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն] - ԵԱՀԿ-ն մինչև այժմ այդպիսի միջոցի չի դիմել: Ա, 28.09.00

ԵԱՀՀ [Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության հանձնաժողով] - ԵԱՀՀ-ն ստեղծվել է 1976 թ. իբրև ԱՄՆ-ի կառավարության հատուկ գործակալություն: ԲԵՀ, 1997, 2, էջ 59

ԵԱՆ [Եվրոպական ապրանքների համարակալման [համակարգ]] - EAN (անգլ.)  - European Article Numbering [System] | Սովորաբար դա շնորհում է ԵԱՆ միջազգային ընկերությունը: ՀՀ, 12.11.99