Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարան

Բառարանի մասին

Բառարանը ստեղծվել է Դավիթ Գյուրջինյանի և Նարինե Հեքեքյանի
«Հայերենում գործածվող տառային հապավումների բառարանի» (Երևան, 2007) հիմքի վրա։

Օգտագործված սկզբնաղբյուրների համառոտագրություն
Ա Ազգ
Ագ Ագրոլրատու
ԱԼ Առողջապահական լրատու
ԱՆ Արմենիանաու
Առ Առավոտ
Ավ Ավանգարդ
Ավտ Ավտոբան
Ար Արարատ
Աց Այցետոմս
ԲԵՀ Բանբեր Երևանի համալսարանի
Գ Գիտություն
ԳԱ Գիտության աշխարհում
ԳԱր Գոլոս Արմենիի (հայերեն)
Գդ Գինդ
ԳԹ Գրական թերթ
ԳՇ Գործարար շաբաթ
ԳՏ Գիտություն և տեխնիկա
Գր Գարուն
Գրշ Գրաշխարհ
Դ Դար
Ե Երկիր
ԵԵ Երեկոյան Երևան
Եթ Եթեր
ԵՁ Երիտասարդության ձայն
Եպ Երկրապահ
ԵՕ Երևանյան օրեր
Ե7 Երևան 7
Է Էջմիածին
Ժ Ժամանակ
ԺԵ Ժամանակ Երևան
Ի Իրավունք
ԻԻ Իմ իրավունքը
ԻԿ Ինտերնետային կայք
ԻՄ Իրավական մշակույթ
ԻՆ Իրան-Նամե
Լ Լրագիր
Լք Լուսանցք
Կ Կրթություն
Կկ Կիզակետ
Կչ Կանչ
Կպ Կապիտալ
Հ Հայաստան
ՀԱ Հայոց աշխարհ
ՀԱԵ Հայաստանյայց ավ․ եկ․
ՀԲ Հայոց բանակ
ՀԳ Հայ գործարար
ՀԳՏ Հայկական գրադարան, Տարեգիրք, Երևան, 2004
ՀԴԷ Հայաստանի դեղի էջեր 2007, Երևան, «Սփյուռ»
ՀԵ Հայացք Երևանից
ՀԶ Հայ զինվոր
ՀԶր Հայաստանի զրուցակից
ՀԺ Հայկական ժամանակ
ՀԿ Հայաստանի կոմունիստ
ՀԿՏ Հարկադիր կատարողի տեղեկատու
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀՀ Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հհ․ 1-3, Երևան, 1990, 1995, 2000
ՀՀ(հ) Հայկական հարց (հանրագիտարան), Երևան, 1969
ՀՄՀ Համաշխարհային մամուլի համայնապատկեր
ՀՍՀ Հայկական սովետական հանրագիտարան, հհ․ 1-12, Երևան, 1974-1986
ՀՍ(հ) «Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003
Հր Հրապարակ
Հք Հայք
Համառոտագրություններ
անգլ․ անգլերեն
անհնձն․ անհանձնարարելի
արաբ․ արաբերեն
արևմտ․ արևմտահայերեն
բասկ․ բասկերեն
գերմ․ գերմաներեն
դիպվ․ դիպվածային
թուրք․ թուրքերեն
լատ․ լատիներեն
խսկց․ խոսակցական
կտկբ․ կատակաբան
հայ․ հայերեն
հզվդ․ հազվադեպ
հնց․ հնացած
հոլ․ հոլանդերեն
հուն․ հունարեն
մսնգ․ մասնագիտական
պատմ․ պատմական
 պրսկ․ պարսկերեն
ռուս․ ռուսերեն
քրդ․ քրդերեն
օտրբ․ օտարաբանություն
Մասնակցել բառարանի համալրմանը

Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Դուք ևս կարող եք մասնակցել Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարանի համալրմանը։ Լրացրեք ստորև տրված ձևանմուշը և ուղարկեք։ Մեր մասնագետներն ուսումնասիրելուց հետո այն կզետեղեն առցանց շտեմարանում։ Մինչև հապավումն ուղարկելը խնդրում ենք համոզվել, որ այն տառային հապավում է։

[Form id="7"]ՀԱ [Հայկական ավիաուղիներ] - Կառավարության դիրքորոշումը ավիացիայի վարչության և ՀԱ ընկերության գործունեության հանդեպ լիարժեք է։ ՀՀ, 12.12.97

ՀԱԱ* (մսնգ.) [համախառն ազգային արդյունք] - Հմմտ. ԱՀԱ: | Կենսամակարդակը չափվում է գնողունակությամբ՝ մեկ շնչին ընկնող ՀԱԱ-ով:   ՄԶԶ, 11

ՀԱԱ* (մսնգ.) [համախառն արտաքին ակտիվներ] - Տե՛ս ՀՀ, 6.11.98:

ՀԱԱ* [Հայաստանի ազգային արխիվ] - ՀԱԱ, ֆ.57, ց.2, գ,521, թ.67։  Է, 2006, Թ, էջ 122;

ՀԱԱԴ [Հայաստանի անկախ արհմիությունների դաշնություն] - Հիմք ընդունելով բուհերի աշխատողների և ուսանողների արհմիության …. համաձայնությունը, վերջիններիս ընդունել է ՀԱԱԴ-ի կազմի մեջ: ՀՀ, 16.07.99

ՀԱԱԿ (հնց.) [Հայաստանի ազգային անկախության կուսակցություն] - Կասկածն այնքան մեծ էր, որ ՀՅԴ-ն նույնիսկ կառույց չէր ստեղծում Հայաստանում, այլ ներկայանում էր ՀԱԱԿ անունով կազմակերպությամբ…. 168ժամ, 15.03.06

ՀԱԱԿ (հնց.) [Հայաստանի անկախության ամերիկյան կոմիտե] - ԱՄՆ-ի նախագահ Վիլսոնը, ՀԱԱԿ-ի ղեկավար Հ. Ջերարդը և որոշ սենատորներ պահանջում էին 10 հազարանոց զորք ուղարկել Հայաստան: ՀՀ, 16.08.00

ՀԱԱԿ [Հայաստանի ազատական առաջադիմական կուսակցություն] - ՀԱԱԿ նախագահի հավաստմամբ՝ առաջիկայում քննարկումներ կլինեն և վերջնական որոշումներ կընդունվեն։ 168 ժամ, 12.01.06

ՀԱԱՃ [Հայաստանի ավետարանական աստվածաբանական ճեմարան] - «Աստվածաշնչի մարգարեական գրքերը» թեմայով նա դասավանդեց ՀԱԱՃ-ի քրիստոնեական դաստիարակության երկամյա դասընթացներում: ՀԱԵ, 2000, 2, էջ 22

ՀԱԱՄ [Հայաստանի ապրանքարտադրողների միություն] - Ինչ վերաբերում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտներին, ՀԱԱՄ-ի վերաբերմունքը միանշանակ է՝ դրանք պետք է մնան պետության սեփականությունը։ Առ, 20.09.01