Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարան

Բառարանի մասին

Բառարանը ստեղծվել է Դավիթ Գյուրջինյանի և Նարինե Հեքեքյանի
«Հայերենում գործածվող տառային հապավումների բառարանի» (Երևան, 2007) հիմքի վրա։

Օգտագործված սկզբնաղբյուրների համառոտագրություն
Ա Ազգ
Ագ Ագրոլրատու
ԱԼ Առողջապահական լրատու
ԱՆ Արմենիանաու
Առ Առավոտ
Ավ Ավանգարդ
Ավտ Ավտոբան
Ար Արարատ
Աց Այցետոմս
ԲԵՀ Բանբեր Երևանի համալսարանի
Գ Գիտություն
ԳԱ Գիտության աշխարհում
ԳԱր Գոլոս Արմենիի (հայերեն)
Գդ Գինդ
ԳԹ Գրական թերթ
ԳՇ Գործարար շաբաթ
ԳՏ Գիտություն և տեխնիկա
Գր Գարուն
Գրշ Գրաշխարհ
Դ Դար
Ե Երկիր
ԵԵ Երեկոյան Երևան
Եթ Եթեր
ԵՁ Երիտասարդության ձայն
Եպ Երկրապահ
ԵՕ Երևանյան օրեր
Ե7 Երևան 7
Է Էջմիածին
Ժ Ժամանակ
ԺԵ Ժամանակ Երևան
Ի Իրավունք
ԻԻ Իմ իրավունքը
ԻԿ Ինտերնետային կայք
ԻՄ Իրավական մշակույթ
ԻՆ Իրան-Նամե
Լ Լրագիր
Լք Լուսանցք
Կ Կրթություն
Կկ Կիզակետ
Կչ Կանչ
Կպ Կապիտալ
Հ Հայաստան
ՀԱ Հայոց աշխարհ
ՀԱԵ Հայաստանյայց ավ․ եկ․
ՀԲ Հայոց բանակ
ՀԳ Հայ գործարար
ՀԳՏ Հայկական գրադարան, Տարեգիրք, Երևան, 2004
ՀԴԷ Հայաստանի դեղի էջեր 2007, Երևան, «Սփյուռ»
ՀԵ Հայացք Երևանից
ՀԶ Հայ զինվոր
ՀԶր Հայաստանի զրուցակից
ՀԺ Հայկական ժամանակ
ՀԿ Հայաստանի կոմունիստ
ՀԿՏ Հարկադիր կատարողի տեղեկատու
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀՀ Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հհ․ 1-3, Երևան, 1990, 1995, 2000
ՀՀ(հ) Հայկական հարց (հանրագիտարան), Երևան, 1969
ՀՄՀ Համաշխարհային մամուլի համայնապատկեր
ՀՍՀ Հայկական սովետական հանրագիտարան, հհ․ 1-12, Երևան, 1974-1986
ՀՍ(հ) «Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003
Հր Հրապարակ
Հք Հայք
Համառոտագրություններ
անգլ․ անգլերեն
անհնձն․ անհանձնարարելի
արաբ․ արաբերեն
արևմտ․ արևմտահայերեն
բասկ․ բասկերեն
գերմ․ գերմաներեն
դիպվ․ դիպվածային
թուրք․ թուրքերեն
լատ․ լատիներեն
խսկց․ խոսակցական
կտկբ․ կատակաբան
հայ․ հայերեն
հզվդ․ հազվադեպ
հնց․ հնացած
հոլ․ հոլանդերեն
հուն․ հունարեն
մսնգ․ մասնագիտական
պատմ․ պատմական
 պրսկ․ պարսկերեն
ռուս․ ռուսերեն
քրդ․ քրդերեն
օտրբ․ օտարաբանություն
Մասնակցել բառարանի համալրմանը

Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Դուք ևս կարող եք մասնակցել Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարանի համալրմանը։ Լրացրեք ստորև տրված ձևանմուշը և ուղարկեք։ Մեր մասնագետներն ուսումնասիրելուց հետո այն կզետեղեն առցանց շտեմարանում։ Մինչև հապավումն ուղարկելը խնդրում ենք համոզվել, որ այն տառային հապավում է։

[Form id="7"]ՄԱ [միջին ալիք] - Արդյունաբերական ընդունիչները սովորաբար ունենում են 2-ից (ԵԱ և ՄԱ) մինչև 5-7 ընդգրկույթ … ՏՏՀ, էջ 98

ՄԱԱ [Մամուլի ազգային ակումբ] - ՄԱԱ հանդիպման հերոսները միակարծիք էին: Ա, 18.09.99

ՄԱԱԶԿ [ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպություն] - Հմմտ. ՅՈՒՆԻԴՕ։ | ՄԱԱԶԿ-ն արդյունաբերական զարգացմանն ու մասնավոր հատվածին օժանդակելու կարևոր դերակատարում ունի նաև մեր երկրի տնտեսական զարգացման արդի փուլում… ՀՀ, 29.11.06

ՄԱԱՊ [Մարդկային արժանապատվության և անվտանգության պաշտպանության [միջազգային լիգա]] - Ընդունել են ՄԱԱՊ միջազգային լիգայի նախագահին։ ՀՀ, 25.10.06

ՄԱԳԱՏԷ/ՄԱԳԱՏԵ [Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն] - МАГАТЭ (ռուս․) - Международное агентство по атомной энергии | ՄԱԳԱՏԷ-ն մտահոգություն է հայտնում կայանի անձնակազմի պատրաստականության  և արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանի առթիվ: Ա, 18.12.99 | Հայաստանն իր ատոմային թափոնների մասին, պարզվում է, պետք է տեղյակ պահի միայն ՄԱԳԱՏԵ-ին:  Առ, 30.09.99

ՄԱԶ [Մինսկի ավտոգործարան, այդ գործարանի արտադրած ավտոմեքենաների մակնիշը] - МАЗ (ռուս) - Минский автомобильный завод | Գույքի անվանումը՝ ավտոմեքենա ՄԱԶ 5548:  ՀՀ, 19.11.99

ՄԱԶԾ – [Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր] - ՄԱԶԾ-ի Համայնքային զարգացման ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի 3 մարզերում կիրականացվեն մի շարք աշխատանքներ։ Արմենպրես, 30․01․2008

ՄԱԶԾ [Միավորված ազգերի [կազմակերպության] զարգացման ծրագիր] - ՀՀ կառավարությունը, ՄԱԶԾ և ՄԱԿ-ի գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամը համատեղ մշակեցին մի ծրագիր: Ա, 9.02.00

ՄԱԷ [Միացյալ Արաբական Էմիրություններ] - Տե՛ս  ԱՄԷ: | Հեռագրեր են ստացվել Ուկրաինայի, ՍԱՀ-ի, ՄԱԷ-ի նախագահների անունից: ՀԵ, 1998, 7, էջ 12

ՄԱԾ [Մարքեթինգի աջակցության ծրագիր] - Գյումրիի «Վանատուր» ընկերությունը արդեն երեք տարի է, ինչ համագործակցում է ԳԴ ՄԱԾ-ի գրասենյակի հետ: Ագ, 26.09.00