Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարան

Բառարանի մասին

Բառարանը ստեղծվել է Դավիթ Գյուրջինյանի և Նարինե Հեքեքյանի
«Հայերենում գործածվող տառային հապավումների բառարանի» (Երևան, 2007) հիմքի վրա։

Օգտագործված սկզբնաղբյուրների համառոտագրություն
Ա Ազգ
Ագ Ագրոլրատու
ԱԼ Առողջապահական լրատու
ԱՆ Արմենիանաու
Առ Առավոտ
Ավ Ավանգարդ
Ավտ Ավտոբան
Ար Արարատ
Աց Այցետոմս
ԲԵՀ Բանբեր Երևանի համալսարանի
Գ Գիտություն
ԳԱ Գիտության աշխարհում
ԳԱր Գոլոս Արմենիի (հայերեն)
Գդ Գինդ
ԳԹ Գրական թերթ
ԳՇ Գործարար շաբաթ
ԳՏ Գիտություն և տեխնիկա
Գր Գարուն
Գրշ Գրաշխարհ
Դ Դար
Ե Երկիր
ԵԵ Երեկոյան Երևան
Եթ Եթեր
ԵՁ Երիտասարդության ձայն
Եպ Երկրապահ
ԵՕ Երևանյան օրեր
Ե7 Երևան 7
Է Էջմիածին
Ժ Ժամանակ
ԺԵ Ժամանակ Երևան
Ի Իրավունք
ԻԻ Իմ իրավունքը
ԻԿ Ինտերնետային կայք
ԻՄ Իրավական մշակույթ
ԻՆ Իրան-Նամե
Լ Լրագիր
Լք Լուսանցք
Կ Կրթություն
Կկ Կիզակետ
Կչ Կանչ
Կպ Կապիտալ
Հ Հայաստան
ՀԱ Հայոց աշխարհ
ՀԱԵ Հայաստանյայց ավ․ եկ․
ՀԲ Հայոց բանակ
ՀԳ Հայ գործարար
ՀԳՏ Հայկական գրադարան, Տարեգիրք, Երևան, 2004
ՀԴԷ Հայաստանի դեղի էջեր 2007, Երևան, «Սփյուռ»
ՀԵ Հայացք Երևանից
ՀԶ Հայ զինվոր
ՀԶր Հայաստանի զրուցակից
ՀԺ Հայկական ժամանակ
ՀԿ Հայաստանի կոմունիստ
ՀԿՏ Հարկադիր կատարողի տեղեկատու
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀՀ Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հհ․ 1-3, Երևան, 1990, 1995, 2000
ՀՀ(հ) Հայկական հարց (հանրագիտարան), Երևան, 1969
ՀՄՀ Համաշխարհային մամուլի համայնապատկեր
ՀՍՀ Հայկական սովետական հանրագիտարան, հհ․ 1-12, Երևան, 1974-1986
ՀՍ(հ) «Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003
Հր Հրապարակ
Հք Հայք
Համառոտագրություններ
անգլ․ անգլերեն
անհնձն․ անհանձնարարելի
արաբ․ արաբերեն
արևմտ․ արևմտահայերեն
բասկ․ բասկերեն
գերմ․ գերմաներեն
դիպվ․ դիպվածային
թուրք․ թուրքերեն
լատ․ լատիներեն
խսկց․ խոսակցական
կտկբ․ կատակաբան
հայ․ հայերեն
հզվդ․ հազվադեպ
հնց․ հնացած
հոլ․ հոլանդերեն
հուն․ հունարեն
մսնգ․ մասնագիտական
պատմ․ պատմական
 պրսկ․ պարսկերեն
ռուս․ ռուսերեն
քրդ․ քրդերեն
օտրբ․ օտարաբանություն
Մասնակցել բառարանի համալրմանը

Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Դուք ևս կարող եք մասնակցել Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարանի համալրմանը։ Լրացրեք ստորև տրված ձևանմուշը և ուղարկեք։ Մեր մասնագետներն ուսումնասիրելուց հետո այն կզետեղեն առցանց շտեմարանում։ Մինչև հապավումն ուղարկելը խնդրում ենք համոզվել, որ այն տառային հապավում է։

[Form id="7"]ՈԱ [որակի ապահովում] - Տեղի կունենա հանդիպում ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում չունեցող բուհերի ՈԱ պատասխանատուների հետ: ՈԱԱԿ պաշտոնական կայք

ՈԱԱԿ [[Մասնագիտական կրթության] որակի ապահովման ազգային կենտրոն] - ՈԱԱԿ-ը մշտադիտարկում է իրականացնում քոլեջներում՝ նրանց նախապատրաստելով հավատարմագրմանը: ՈԱԱԿ պաշտոնական կայք

ՈԱԾ [ոստիկանության աջակցման ծրագիր] - ՈԱԾ ծրագիրը ներառում է ՀՀ ոստիկանության ուսումնական վերապատրաստման կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքները։ ՀՀ, 31.10.06

ՈԱԿ* [ոչ առևտրային կազմակերպություն] - Որպես լիազոր մարմին, նրանք իրավասու են ստանալ գնահատական ՈԱԿ-ից այն մասին, որ ՈԱԿ-ի ֆինանսական կառավարումը արդյունավետ է: Իրտեկ

ՈԱԿ* [որակի ապահովման կենտրոն] - ՈԱԿ-ը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում համալսարանի ողջ կառավարման համակարգը որակի ապահովման տեսանկյունից:  Վանաձորի պետական համալսարանի պաշտոնական կայք

ՈԱՇ [որակավորումների ազգային շրջանակ] - ՀՀ ՈԱՇ-ի կարևորագույն շահառուներն են ՀՀ բուհերը, աշխատաշուկան, ոլորտը կարգավորող պետական մարմինները, ուսանողները, ինչպես նաև հանրությունը: ԵՊՀ պաշտոնական կայք

ՈԴՀՌ [«Ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստր»] (բարեգործական հիմնադրամ) - ՈԴՀՌ-ի ստեղծումը համահայկական հնչողություն է ստանում: Ա, 29.09.99

ՈԿԿ [ոչ կառավարական կազմակերպություն] - Գրեթե չեն կազմակերպվում հասարակական ցույցեր, հալածվում են անկախ ՈԿԿ-ները: Առ, 30.09.99

ՈԿՖ [Ոսկու կորզման ֆաբրիկա] - Պարզվեց, որ …. մեր համաքաղաքացի, ՈԿՖ-ի բանավանի բնակչուհի Ս.Առաքելյանը ընտրակաշառք է բաժանում։ 168 ժամ, 28.06.07

ՈՀՆՋ [ոստիկանական հատուկ նշանակության ջոկատ] - Հմմտ. ՄՀՆՋ, ՄՀՕՋ: | Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանական հատուկ նշանակության ջոկատի (ՈՀՆՋ) նախկին հրամանատարներից մեկը բաց նամակ է հղել Հայստանի նախագահին: Ա, 15.09.99