Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարան

Բառարանի մասին

Բառարանը ստեղծվել է Դավիթ Գյուրջինյանի և Նարինե Հեքեքյանի
«Հայերենում գործածվող տառային հապավումների բառարանի» (Երևան, 2007) հիմքի վրա։

Օգտագործված սկզբնաղբյուրների համառոտագրություն
Ա Ազգ
Ագ Ագրոլրատու
ԱԼ Առողջապահական լրատու
ԱՆ Արմենիանաու
Առ Առավոտ
Ավ Ավանգարդ
Ավտ Ավտոբան
Ար Արարատ
Աց Այցետոմս
ԲԵՀ Բանբեր Երևանի համալսարանի
Գ Գիտություն
ԳԱ Գիտության աշխարհում
ԳԱր Գոլոս Արմենիի (հայերեն)
Գդ Գինդ
ԳԹ Գրական թերթ
ԳՇ Գործարար շաբաթ
ԳՏ Գիտություն և տեխնիկա
Գր Գարուն
Գրշ Գրաշխարհ
Դ Դար
Ե Երկիր
ԵԵ Երեկոյան Երևան
Եթ Եթեր
ԵՁ Երիտասարդության ձայն
Եպ Երկրապահ
ԵՕ Երևանյան օրեր
Ե7 Երևան 7
Է Էջմիածին
Ժ Ժամանակ
ԺԵ Ժամանակ Երևան
Ի Իրավունք
ԻԻ Իմ իրավունքը
ԻԿ Ինտերնետային կայք
ԻՄ Իրավական մշակույթ
ԻՆ Իրան-Նամե
Լ Լրագիր
Լք Լուսանցք
Կ Կրթություն
Կկ Կիզակետ
Կչ Կանչ
Կպ Կապիտալ
Հ Հայաստան
ՀԱ Հայոց աշխարհ
ՀԱԵ Հայաստանյայց ավ․ եկ․
ՀԲ Հայոց բանակ
ՀԳ Հայ գործարար
ՀԳՏ Հայկական գրադարան, Տարեգիրք, Երևան, 2004
ՀԴԷ Հայաստանի դեղի էջեր 2007, Երևան, «Սփյուռ»
ՀԵ Հայացք Երևանից
ՀԶ Հայ զինվոր
ՀԶր Հայաստանի զրուցակից
ՀԺ Հայկական ժամանակ
ՀԿ Հայաստանի կոմունիստ
ՀԿՏ Հարկադիր կատարողի տեղեկատու
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀՀ Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հհ․ 1-3, Երևան, 1990, 1995, 2000
ՀՀ(հ) Հայկական հարց (հանրագիտարան), Երևան, 1969
ՀՄՀ Համաշխարհային մամուլի համայնապատկեր
ՀՍՀ Հայկական սովետական հանրագիտարան, հհ․ 1-12, Երևան, 1974-1986
ՀՍ(հ) «Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003
Հր Հրապարակ
Հք Հայք
Համառոտագրություններ
անգլ․ անգլերեն
անհնձն․ անհանձնարարելի
արաբ․ արաբերեն
արևմտ․ արևմտահայերեն
բասկ․ բասկերեն
գերմ․ գերմաներեն
դիպվ․ դիպվածային
թուրք․ թուրքերեն
լատ․ լատիներեն
խսկց․ խոսակցական
կտկբ․ կատակաբան
հայ․ հայերեն
հզվդ․ հազվադեպ
հնց․ հնացած
հոլ․ հոլանդերեն
հուն․ հունարեն
մսնգ․ մասնագիտական
պատմ․ պատմական
 պրսկ․ պարսկերեն
ռուս․ ռուսերեն
քրդ․ քրդերեն
օտրբ․ օտարաբանություն
Մասնակցել բառարանի համալրմանը

Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Դուք ևս կարող եք մասնակցել Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարանի համալրմանը։ Լրացրեք ստորև տրված ձևանմուշը և ուղարկեք։ Մեր մասնագետներն ուսումնասիրելուց հետո այն կզետեղեն առցանց շտեմարանում։ Մինչև հապավումն ուղարկելը խնդրում ենք համոզվել, որ այն տառային հապավում է։

[Form id="7"]ՎԱԶ [Վոլժսկի ավտոմոբիլային գործարան, նրա արտադրած մեքենաների մակնիշը] - Ունեմ անձնական «ՎԱԶ-2103» մակնիշի ավտոմեքենա:  Գդ, 6.11.00

ՎԱԹ (հզվդ.) [Վրաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա] - Անդրկովկասում ստեղծվել է ռազմավարական ՎԱԹ (Վրաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա) դաշնակցային խումբ: ՀԵ, 1998, 8-9, էջ 34

ՎԱԼ [վեճերի այլընրանքային լուծումներ] - Ուսումնասիրության նպատակը Հայաստանում ՎԱԼ-ի մեխանիզմների զարգացման համար հնարավորությունների բացահայտումն էր, համաշխարհային փորձի նկարագրությունը ….  ԻԿ (Եվրասիա հիմնադրամ)

ՎԴ [վավերագրական դետեկտիվ] - ՎԴ «Մեղայական»: Եթ, 24.01.02

ՎԴՀ (հնց.) [Վիետնամի Դեմոկրատական Հանրապետություն] - Հմմտ. ՎԺՀ: | 1961-64 –ին՝ ԽՍՀՄ արտակարգ և լիազոր դեսպան ՎԴՀ-ում: ՀՀՀ, հ.2, էջ 307:

ՎԴՆԽ (օտրբ.) [Ժողովրդական տնտեսության նվաճումների ցուցահանդես] - ВДНХ (ռուս.) – Выставка достижений народного хозяйства | Տե՛ս  ԺՏՆՑ: | Խորհրդային տարիներին մեծ պատիվ էր ՎԴՆԽ ցուցահանդեսին մասնակցելը: ՀԺ, 27.04.00

ՎԶԵԲ [Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ] - Հմմտ. ԵՎԶԲ: | «ԱրմենՏելում» ներդրում կատարելով՝ ՎԶԵԲ-ի հիմնական նպատակն է աջակցել ներդրումային ծրագրերին:   Ի, 31.03-6.04.00

ՎԶՄԲ [Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ] - «Ուղեցույցներ. ՎԶՄԲ փոխառությունների և ՄԶԸ վարկերի ներքո գնումներ»։ ՀՀ, 30.01.04

ՎԷՀ [վառելիքաէներգետիկական համալիր] - Ուկրաինան մեծ դժվարություններ կստեղծի հարավային և միջին Եվրոպայի երկրներ ռուսական ՎԷՀ-ի ներթափանցման գործում: ՀԵ, 1998, 2, էջ 55

ՎԺՀ (հզվդ.) [Վիետնամի Ժողովրդավարական Հանրապետություն] - Հմմտ. ՎԴՀ: | Պատերազմի տասը տարիների ընթացքում ԽՍՀՄ-ը ամեն կերպ աջակցում էր ՎԺՀ-ին: ՀԶ, 27.05-3.06.00