Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարան

Բառարանի մասին

Բառարանը ստեղծվել է Դավիթ Գյուրջինյանի և Նարինե Հեքեքյանի
«Հայերենում գործածվող տառային հապավումների բառարանի» (Երևան, 2007) հիմքի վրա։

Օգտագործված սկզբնաղբյուրների համառոտագրություն
Ա Ազգ
Ագ Ագրոլրատու
ԱԼ Առողջապահական լրատու
ԱՆ Արմենիանաու
Առ Առավոտ
Ավ Ավանգարդ
Ավտ Ավտոբան
Ար Արարատ
Աց Այցետոմս
ԲԵՀ Բանբեր Երևանի համալսարանի
Գ Գիտություն
ԳԱ Գիտության աշխարհում
ԳԱր Գոլոս Արմենիի (հայերեն)
Գդ Գինդ
ԳԹ Գրական թերթ
ԳՇ Գործարար շաբաթ
ԳՏ Գիտություն և տեխնիկա
Գր Գարուն
Գրշ Գրաշխարհ
Դ Դար
Ե Երկիր
ԵԵ Երեկոյան Երևան
Եթ Եթեր
ԵՁ Երիտասարդության ձայն
Եպ Երկրապահ
ԵՕ Երևանյան օրեր
Ե7 Երևան 7
Է Էջմիածին
Ժ Ժամանակ
ԺԵ Ժամանակ Երևան
Ի Իրավունք
ԻԻ Իմ իրավունքը
ԻԿ Ինտերնետային կայք
ԻՄ Իրավական մշակույթ
ԻՆ Իրան-Նամե
Լ Լրագիր
Լք Լուսանցք
Կ Կրթություն
Կկ Կիզակետ
Կչ Կանչ
Կպ Կապիտալ
Հ Հայաստան
ՀԱ Հայոց աշխարհ
ՀԱԵ Հայաստանյայց ավ․ եկ․
ՀԲ Հայոց բանակ
ՀԳ Հայ գործարար
ՀԳՏ Հայկական գրադարան, Տարեգիրք, Երևան, 2004
ՀԴԷ Հայաստանի դեղի էջեր 2007, Երևան, «Սփյուռ»
ՀԵ Հայացք Երևանից
ՀԶ Հայ զինվոր
ՀԶր Հայաստանի զրուցակից
ՀԺ Հայկական ժամանակ
ՀԿ Հայաստանի կոմունիստ
ՀԿՏ Հարկադիր կատարողի տեղեկատու
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀՀ Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հհ․ 1-3, Երևան, 1990, 1995, 2000
ՀՀ(հ) Հայկական հարց (հանրագիտարան), Երևան, 1969
ՀՄՀ Համաշխարհային մամուլի համայնապատկեր
ՀՍՀ Հայկական սովետական հանրագիտարան, հհ․ 1-12, Երևան, 1974-1986
ՀՍ(հ) «Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003
Հր Հրապարակ
Հք Հայք
Համառոտագրություններ
անգլ․ անգլերեն
անհնձն․ անհանձնարարելի
արաբ․ արաբերեն
արևմտ․ արևմտահայերեն
բասկ․ բասկերեն
գերմ․ գերմաներեն
դիպվ․ դիպվածային
թուրք․ թուրքերեն
լատ․ լատիներեն
խսկց․ խոսակցական
կտկբ․ կատակաբան
հայ․ հայերեն
հզվդ․ հազվադեպ
հնց․ հնացած
հոլ․ հոլանդերեն
հուն․ հունարեն
մսնգ․ մասնագիտական
պատմ․ պատմական
 պրսկ․ պարսկերեն
ռուս․ ռուսերեն
քրդ․ քրդերեն
օտրբ․ օտարաբանություն
Մասնակցել բառարանի համալրմանը

Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Դուք ևս կարող եք մասնակցել Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարանի համալրմանը։ Լրացրեք ստորև տրված ձևանմուշը և ուղարկեք։ Մեր մասնագետներն ուսումնասիրելուց հետո այն կզետեղեն առցանց շտեմարանում։ Մինչև հապավումն ուղարկելը խնդրում ենք համոզվել, որ այն տառային հապավում է։

[Form id="7"]ՔԱ [քաղաքացիական ավիացիա] - Հանձնաժողովի ստեղծումը ևս ՔԱ ղեկավարության բարեփոխիչ մտադրությունների մեկ ապացույց է: ՀՀ, 25.10.00

ՔԱԱՃ [Քրդստանի ազգային անկախության ճակատ] - «Քուրդ ժողովրդին  մերժում են տարրական մարդասիրական իրավունքների հարցում»,- եզրափակել է ՔԱԱՃ-ի ներկայացուցիչը: ՀՀ, 30.10.98

ՔԱԳՎ [Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն] - Դա, ըստ ՀՀ ՔԱԳՎ պետի, մեծ պատիվ է հայկական ավիացիայի համար: Հք, 17.07.98

ՔԱԴ (մսնգ.) [քաղաքաաշխարհագրական դիրք] - …. վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ, որն իր ՏԱԴ-ով և ՔԱԴ-ով Արևելյան Ասիան Արևմուտքի հետ կապող օղակ է:  ՀՀ, 27.05.98

ՔԱԿ [Քրդական աշխատավորական կուսակցություն] - Հմմտ. ՔԲԿ: | ՔԱԿ-ին պաշտպանելու համար այժմ շուրջ 5300 մարդ է նետվել բանտերը: ՀԿ, 7-14.04.00

ՔԱՆ [քաղաքացիական ազգային նախաձեռնություն] - Նիստերի առաջին բաժինը վարում էր ՔԱՆ համակարգող խորհրդի անդամ Հ.Հակոբյանը։ Եթ, 01.08.02

ՔԲԿ [Քրդական բանվորական կուսակցություն] - Հմմտ. ՔԱԿ: | Անկարան փորձում է վերացնել ՔԲԿ-ն: ՀՀ, 12.11.98

ՔԳ [քրեական գործերով] - Այսպիսով, հնարավորություն ընձեռել, որպեսզի քննարկամն առարկա դառնան ՔԳ վերաքննիչ դատարանի լավ և վատ կողմերը։  ՀԺ, 09.02.06  

ՔԴԵԴ [Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոց] - Ստրասբուրգի ճանապարհորդությանարդյունքներն էր ամփոփում ՔԴԵԴ տնօրեն Ա.Զաքարյանը։ 168 ժամ, 23.07.06

ՔԴԿ [Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոն] - ՔԴԿ-ի մանկական երգչախումբը երգեց «Քրիստոս յարեաւ  ի մեռելոց»: Հ, 1999, ապրիլ, Ա