Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարան

Բառարանի մասին

Բառարանը ստեղծվել է Դավիթ Գյուրջինյանի և Նարինե Հեքեքյանի
«Հայերենում գործածվող տառային հապավումների բառարանի» (Երևան, 2007) հիմքի վրա։

Օգտագործված սկզբնաղբյուրների համառոտագրություն
Ա Ազգ
Ագ Ագրոլրատու
ԱԼ Առողջապահական լրատու
ԱՆ Արմենիանաու
Առ Առավոտ
Ավ Ավանգարդ
Ավտ Ավտոբան
Ար Արարատ
Աց Այցետոմս
ԲԵՀ Բանբեր Երևանի համալսարանի
Գ Գիտություն
ԳԱ Գիտության աշխարհում
ԳԱր Գոլոս Արմենիի (հայերեն)
Գդ Գինդ
ԳԹ Գրական թերթ
ԳՇ Գործարար շաբաթ
ԳՏ Գիտություն և տեխնիկա
Գր Գարուն
Գրշ Գրաշխարհ
Դ Դար
Ե Երկիր
ԵԵ Երեկոյան Երևան
Եթ Եթեր
ԵՁ Երիտասարդության ձայն
Եպ Երկրապահ
ԵՕ Երևանյան օրեր
Ե7 Երևան 7
Է Էջմիածին
Ժ Ժամանակ
ԺԵ Ժամանակ Երևան
Ի Իրավունք
ԻԻ Իմ իրավունքը
ԻԿ Ինտերնետային կայք
ԻՄ Իրավական մշակույթ
ԻՆ Իրան-Նամե
Լ Լրագիր
Լք Լուսանցք
Կ Կրթություն
Կկ Կիզակետ
Կչ Կանչ
Կպ Կապիտալ
Հ Հայաստան
ՀԱ Հայոց աշխարհ
ՀԱԵ Հայաստանյայց ավ․ եկ․
ՀԲ Հայոց բանակ
ՀԳ Հայ գործարար
ՀԳՏ Հայկական գրադարան, Տարեգիրք, Երևան, 2004
ՀԴԷ Հայաստանի դեղի էջեր 2007, Երևան, «Սփյուռ»
ՀԵ Հայացք Երևանից
ՀԶ Հայ զինվոր
ՀԶր Հայաստանի զրուցակից
ՀԺ Հայկական ժամանակ
ՀԿ Հայաստանի կոմունիստ
ՀԿՏ Հարկադիր կատարողի տեղեկատու
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀՀ Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հհ․ 1-3, Երևան, 1990, 1995, 2000
ՀՀ(հ) Հայկական հարց (հանրագիտարան), Երևան, 1969
ՀՄՀ Համաշխարհային մամուլի համայնապատկեր
ՀՍՀ Հայկական սովետական հանրագիտարան, հհ․ 1-12, Երևան, 1974-1986
ՀՍ(հ) «Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003
Հր Հրապարակ
Հք Հայք
Համառոտագրություններ
անգլ․ անգլերեն
անհնձն․ անհանձնարարելի
արաբ․ արաբերեն
արևմտ․ արևմտահայերեն
բասկ․ բասկերեն
գերմ․ գերմաներեն
դիպվ․ դիպվածային
թուրք․ թուրքերեն
լատ․ լատիներեն
խսկց․ խոսակցական
կտկբ․ կատակաբան
հայ․ հայերեն
հզվդ․ հազվադեպ
հնց․ հնացած
հոլ․ հոլանդերեն
հուն․ հունարեն
մսնգ․ մասնագիտական
պատմ․ պատմական
 պրսկ․ պարսկերեն
ռուս․ ռուսերեն
քրդ․ քրդերեն
օտրբ․ օտարաբանություն
Մասնակցել բառարանի համալրմանը

Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Դուք ևս կարող եք մասնակցել Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարանի համալրմանը։ Լրացրեք ստորև տրված ձևանմուշը և ուղարկեք։ Մեր մասնագետներն ուսումնասիրելուց հետո այն կզետեղեն առցանց շտեմարանում։ Մինչև հապավումն ուղարկելը խնդրում ենք համոզվել, որ այն տառային հապավում է։

[Form id="7"]ՏՀ* [տարածաշրջանային համագործակցություն] - Վարչապետը և Իսրայելի ՏՀ նախարարը քննարկել են տնտեսական համագործակցության հեռանկարները: Առաջին լրատվական

ՏՀ* [տեխնիկական հանձնաժողով] - 2015թ.-ի հոկտեմբերի 15-ին կայացավ ՏՀ 25 «Նավթամթերք և քսուքային նյութեր» ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովի առաջին նիստը՝ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի գլխավորությամբ:  «Արմօյլ» ՓԲԸ պաշտոնական կայք

ՏՀ* [տեղեկատվական համակարգ] - Սույն կանոններով սահմանվում են` 1. ՃՈ-ի կողմից տուգանման արդյունքում բացահայտված ԱՊՊԱ ՏՀ-ում առկա տեղեկատվության շտկման գործընթացի կարգը և պայմանները, 2. ԱՊՊԱ ՏՀ-ում առկա տեղեկատվության արժանահավատության ստուգման և ճշգրտման կարգը: «ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգում առկա տեղեկատվության շտկման գործընթացի նկարագրություն» փաստաթղթից

ՏՀ* [տեղեկատվական հասարակություն] - Երկրորդը Տեղեկատվական հասարակության (ՏՀ) եվրոպական ծրագրերի մեջ Արեւելյան Եվրոպայի եւ նախկին խորհրդային երկրների ներգրավումն էր: Այս տարվա հունվարին տեղի ունեցած մի քննարկման ժամանակ Ռուսաստանի Տեղեկատվական հասարակության ինստիտուտի փորձագետներն իրենց աջակցությունն էին առաջարկում ԱՊՀ-ի անդամ երկրներին ՏՀ-ի կառուցման համար մեթոդաբանություն եւ քաղաքականություններ մշակելու գործում: Հետք

ՏՀԶԿ [Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն] - Վերջին շրջանում ԱՊՀ որևէ երկիր  ՏՀԶԿ-ի կողմից վարկանիշի բարձրացման չի արժանացել։ 168 ժամ, 04.02.06

ՏՀԻ [Տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտ] - ՏՀԻ-ին գիտական հիմնարկություն է, ուստի անհրաժեշտ է պահպանել դրա ներուժը:  ՀՀ, 21.10.98

ՏՀԾ [տեղեկատվության և հաղորդակցության ծառայություն] - Կառավարությանը կից տեղեկատվության և հաղորդակցության ծառայության (ՏՀԾ) մոդելները ներկայացվեցին …. սեմինարում…. ՀՀ, 09.02.95  

ՏՀԿ* [Տիեզերա-հրթիռային կորպորացիա] - Հրաշքը, որի հետ հույսեր էին կապում …. «Էներգիա» ՏՀԿ-ում, տեղի չունեցավ:  ՀՀ, 15.06.99

ՏՀԿ* [Տնտեսական համագործակցության կազմակերպություն] - Մեկ օր առաջ Թեհրանում կայացած ՏՀԿ գագաթաժողովի շրջանակներում…. Ա, 17.06.00

ՏՀՀԱՑ [տվյալների հաղորդման հայկական ազգային ցանց] - Ստեղծվում է տվյալների հաղորդման հայկական ազգային ցանց (ՏՀՀԱՑ), որը մի կողմից բնակչության տեղեկատվության խնդիրներն է բարելավում…. մյուս կողմից, հայկական տեղեկույթի համար ելք ապահովում դեպի աշխարհի ցանցերը։ ՀՀ, 04.04.95

Աշխատանքային հարաբերություններում անհարկի կիրառվող օտար բառերն ու արտահայտությունները գործածողների «ծուլության» պատճառով ներթափանցում են մայրենի լեզու, ապականում այն։
https://www.langcom.am/%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84-16/

🚛 Ներկայացնում ենք տարբեր նշանակություն ունեցող բեռնատար, շինարարական, գյուղատնտեսական, փրկարար և այլ մեքենաների անվանումներ։
Իմանանք և գործածենք մեքենաների հայերեն անվանումները։

4

✈️Ներկայացնում ենք օդանավակայանին և օդանավերին առնչվող հայերեն բառապաշարի մի մասը՝ հիմնականում նրանք, որոնք միայն մասնագիտական չեն։
🧳Հուսով ենք, որ ճամփորդությունների ժամանակ այս բառերը հաճախ կգործածեք։ Հայերեն բառերը թող ամուր տեղ ունենան մեր խոսքում և թևածեն ամենուրեք։

4
Ավելին
facebook