Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարան

Բառարանի մասին

Բառարանը ստեղծվել է Դավիթ Գյուրջինյանի և Նարինե Հեքեքյանի
«Հայերենում գործածվող տառային հապավումների բառարանի» (Երևան, 2007) հիմքի վրա։

Օգտագործված սկզբնաղբյուրների համառոտագրություն
Ա Ազգ
Ագ Ագրոլրատու
ԱԼ Առողջապահական լրատու
ԱՆ Արմենիանաու
Առ Առավոտ
Ավ Ավանգարդ
Ավտ Ավտոբան
Ար Արարատ
Աց Այցետոմս
ԲԵՀ Բանբեր Երևանի համալսարանի
Գ Գիտություն
ԳԱ Գիտության աշխարհում
ԳԱր Գոլոս Արմենիի (հայերեն)
Գդ Գինդ
ԳԹ Գրական թերթ
ԳՇ Գործարար շաբաթ
ԳՏ Գիտություն և տեխնիկա
Գր Գարուն
Գրշ Գրաշխարհ
Դ Դար
Ե Երկիր
ԵԵ Երեկոյան Երևան
Եթ Եթեր
ԵՁ Երիտասարդության ձայն
Եպ Երկրապահ
ԵՕ Երևանյան օրեր
Ե7 Երևան 7
Է Էջմիածին
Ժ Ժամանակ
ԺԵ Ժամանակ Երևան
Ի Իրավունք
ԻԻ Իմ իրավունքը
ԻԿ Ինտերնետային կայք
ԻՄ Իրավական մշակույթ
ԻՆ Իրան-Նամե
Լ Լրագիր
Լք Լուսանցք
Կ Կրթություն
Կկ Կիզակետ
Կչ Կանչ
Կպ Կապիտալ
Հ Հայաստան
ՀԱ Հայոց աշխարհ
ՀԱԵ Հայաստանյայց ավ․ եկ․
ՀԲ Հայոց բանակ
ՀԳ Հայ գործարար
ՀԳՏ Հայկական գրադարան, Տարեգիրք, Երևան, 2004
ՀԴԷ Հայաստանի դեղի էջեր 2007, Երևան, «Սփյուռ»
ՀԵ Հայացք Երևանից
ՀԶ Հայ զինվոր
ՀԶր Հայաստանի զրուցակից
ՀԺ Հայկական ժամանակ
ՀԿ Հայաստանի կոմունիստ
ՀԿՏ Հարկադիր կատարողի տեղեկատու
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀՀ Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հհ․ 1-3, Երևան, 1990, 1995, 2000
ՀՀ(հ) Հայկական հարց (հանրագիտարան), Երևան, 1969
ՀՄՀ Համաշխարհային մամուլի համայնապատկեր
ՀՍՀ Հայկական սովետական հանրագիտարան, հհ․ 1-12, Երևան, 1974-1986
ՀՍ(հ) «Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003
Հր Հրապարակ
Հք Հայք
Համառոտագրություններ
անգլ․ անգլերեն
անհնձն․ անհանձնարարելի
արաբ․ արաբերեն
արևմտ․ արևմտահայերեն
բասկ․ բասկերեն
գերմ․ գերմաներեն
դիպվ․ դիպվածային
թուրք․ թուրքերեն
լատ․ լատիներեն
խսկց․ խոսակցական
կտկբ․ կատակաբան
հայ․ հայերեն
հզվդ․ հազվադեպ
հնց․ հնացած
հոլ․ հոլանդերեն
հուն․ հունարեն
մսնգ․ մասնագիտական
պատմ․ պատմական
 պրսկ․ պարսկերեն
ռուս․ ռուսերեն
քրդ․ քրդերեն
օտրբ․ օտարաբանություն
Մասնակցել բառարանի համալրմանը

Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Դուք ևս կարող եք մասնակցել Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարանի համալրմանը։ Լրացրեք ստորև տրված ձևանմուշը և ուղարկեք։ Մեր մասնագետներն ուսումնասիրելուց հետո այն կզետեղեն առցանց շտեմարանում։ Մինչև հապավումն ուղարկելը խնդրում ենք համոզվել, որ այն տառային հապավում է։

[Form id="7"]ՎՈՒԱՄ [Վրաստան-Ուկրաինա-Ադրբեջան-Մոլդովա] - Եվրասիական տնտեսական միավորմանը դիմակայում են ՆԱՏՕ-ն, «նորացված» ՎՈՒԱՄ-ը։ Կպ, 27.02.07

ՎՈՒՈՒԱՄ [Վրաստան-Ուկրաինա-Ուզբեկստան-Ադրբեջան-Մոլդովա] - Կիևում խորհրդատվություններ տեղի կունենան ՎՈՒՈՒԱՄ պետությունների՝ Վրաստանի, Ուկրաինայի, Ուզբեկստանի, Ադրբեջանի և Մոլդովայի ղեկավարների միջև:  Ա, 25.11.99

ՎՊ [Վերահսկիչ պալատ] - ՎՊ-ի 1999թ. տարեկան հաշվետվությունում ուսումնասիրվել է նաև կրթության վարկային ծրագիրը: Ե, 26.05.00

ՎՊՀ [Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան] - Վանաձորի համայնքապետը հյուրընկալել էր ՎՊՀ ուսանողներին: Վանաձորի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք

ՎՊՄԻ [Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ] - ՎՊՄԻ ռեկտոր  Ռ.Եդոյան:   ՀՀ, 11.11.99

ՎՊՇ (օտրբ., հնց.) [Բարձրագույն կուսակցական դպրոց] - ВПШ (ռուս.) -  Высшая партийная школа | Խորհրդային բարձրագույն դպրոցում առաջին տեղը տրված էր մարքսիզմ-լենինիզմի ամբիոններին, նույն ծրագրով, ինչ ՎՊՇ-ում։ Ա, 08.05.07

ՎՍ [վավերագրական սերիալ] - ՎՍ «Անծանոթ պատերազմ»:   Եթ, 6.05.00

ՎՍՀ [Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետություն] - ՎՍՀ  կառավարության …. որոշումներով իրականացվել է դպրոցական համակարգի ռեֆորմ: ՀՍՀ, հ. 11, էջ 433

ՎՍՍՀ (հնց.) [Վրացական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն] - Տե՛ս  ՎԽՍՀ: | ՎՍՍՀ գրողների միությանը կից …. :  ՀՍՀ, հ. 11, էջ 523

ՎՎՀ [վերահսկիչ-վերստուգող հանձնաժողով] - ՎՎՀ նախագահն այն կարծիքը հայտնեց, որ իրենք իրավասու չեն դիմելու դատարան: ՀՀ, 25.11.99

Աշխատանքային հարաբերություններում անհարկի կիրառվող օտար բառերն ու արտահայտությունները գործածողների «ծուլության» պատճառով ներթափանցում են մայրենի լեզու, ապականում այն։
https://www.langcom.am/%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84-16/

🚛 Ներկայացնում ենք տարբեր նշանակություն ունեցող բեռնատար, շինարարական, գյուղատնտեսական, փրկարար և այլ մեքենաների անվանումներ։
Իմանանք և գործածենք մեքենաների հայերեն անվանումները։

4

✈️Ներկայացնում ենք օդանավակայանին և օդանավերին առնչվող հայերեն բառապաշարի մի մասը՝ հիմնականում նրանք, որոնք միայն մասնագիտական չեն։
🧳Հուսով ենք, որ ճամփորդությունների ժամանակ այս բառերը հաճախ կգործածեք։ Հայերեն բառերը թող ամուր տեղ ունենան մեր խոսքում և թևածեն ամենուրեք։

4
Ավելին
facebook