Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարան

Բառարանի մասին

Բառարանը ստեղծվել է Դավիթ Գյուրջինյանի և Նարինե Հեքեքյանի
«Հայերենում գործածվող տառային հապավումների բառարանի» (Երևան, 2007) հիմքի վրա։

Օգտագործված սկզբնաղբյուրների համառոտագրություն
Ա Ազգ
Ագ Ագրոլրատու
ԱԼ Առողջապահական լրատու
ԱՆ Արմենիանաու
Առ Առավոտ
Ավ Ավանգարդ
Ավտ Ավտոբան
Ար Արարատ
Աց Այցետոմս
ԲԵՀ Բանբեր Երևանի համալսարանի
Գ Գիտություն
ԳԱ Գիտության աշխարհում
ԳԱր Գոլոս Արմենիի (հայերեն)
Գդ Գինդ
ԳԹ Գրական թերթ
ԳՇ Գործարար շաբաթ
ԳՏ Գիտություն և տեխնիկա
Գր Գարուն
Գրշ Գրաշխարհ
Դ Դար
Ե Երկիր
ԵԵ Երեկոյան Երևան
Եթ Եթեր
ԵՁ Երիտասարդության ձայն
Եպ Երկրապահ
ԵՕ Երևանյան օրեր
Ե7 Երևան 7
Է Էջմիածին
Ժ Ժամանակ
ԺԵ Ժամանակ Երևան
Ի Իրավունք
ԻԻ Իմ իրավունքը
ԻԿ Ինտերնետային կայք
ԻՄ Իրավական մշակույթ
ԻՆ Իրան-Նամե
Լ Լրագիր
Լք Լուսանցք
Կ Կրթություն
Կկ Կիզակետ
Կչ Կանչ
Կպ Կապիտալ
Հ Հայաստան
ՀԱ Հայոց աշխարհ
ՀԱԵ Հայաստանյայց ավ․ եկ․
ՀԲ Հայոց բանակ
ՀԳ Հայ գործարար
ՀԳՏ Հայկական գրադարան, Տարեգիրք, Երևան, 2004
ՀԴԷ Հայաստանի դեղի էջեր 2007, Երևան, «Սփյուռ»
ՀԵ Հայացք Երևանից
ՀԶ Հայ զինվոր
ՀԶր Հայաստանի զրուցակից
ՀԺ Հայկական ժամանակ
ՀԿ Հայաստանի կոմունիստ
ՀԿՏ Հարկադիր կատարողի տեղեկատու
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀՀ Հայկական համառոտ հանրագիտարան, հհ․ 1-3, Երևան, 1990, 1995, 2000
ՀՀ(հ) Հայկական հարց (հանրագիտարան), Երևան, 1969
ՀՄՀ Համաշխարհային մամուլի համայնապատկեր
ՀՍՀ Հայկական սովետական հանրագիտարան, հհ․ 1-12, Երևան, 1974-1986
ՀՍ(հ) «Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003
Հր Հրապարակ
Հք Հայք
Համառոտագրություններ
անգլ․ անգլերեն
անհնձն․ անհանձնարարելի
արաբ․ արաբերեն
արևմտ․ արևմտահայերեն
բասկ․ բասկերեն
գերմ․ գերմաներեն
դիպվ․ դիպվածային
թուրք․ թուրքերեն
լատ․ լատիներեն
խսկց․ խոսակցական
կտկբ․ կատակաբան
հայ․ հայերեն
հզվդ․ հազվադեպ
հնց․ հնացած
հոլ․ հոլանդերեն
հուն․ հունարեն
մսնգ․ մասնագիտական
պատմ․ պատմական
 պրսկ․ պարսկերեն
ռուս․ ռուսերեն
քրդ․ քրդերեն
օտրբ․ օտարաբանություն
Մասնակցել բառարանի համալրմանը

Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Դուք ևս կարող եք մասնակցել Տառային հապավումների հայերեն առցանց բառարանի համալրմանը։ Լրացրեք ստորև տրված ձևանմուշը և ուղարկեք։ Մեր մասնագետներն ուսումնասիրելուց հետո այն կզետեղեն առցանց շտեմարանում։ Մինչև հապավումն ուղարկելը խնդրում ենք համոզվել, որ այն տառային հապավում է։

[Form id="7"]ՔԼԿ [Քաջարանի լեռնահարստացման կոմբինատ] - Որտոտանի ՀԷԿ-երի կասկադը, որը սնուցում է ՔԼԿ-ն էլեկտրաէներգիայով, նույնպես կարող էր անցնել Ռուսաստանին։ ՀԺ, 03.11.01

ՔԽ [Քաղաքական խորհուրդ] - ՔԽ նիստում մերժվել է այս մարմնի քաղաքական հանձնախմբի ներկայացրած նախագիծը: ՀՀ, 20.11.98

ՔԾԽ [քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ] - ՔԾԽ-ն հաստատեց այդ հանձնաժողովների տիպային կանոնադրությունը։ ՀՀ, 09.09.06

ՔԿԱԳ բաժին [Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժին] - Հմմտ.  ԶԱԳՍ: | Քաշաթաղի շրջանի ՔԿԱԳ բաժինը իրավաբանորեն ձևակերպում է նորանոր ամուսնություններ, տալիս ծննդյան վկայականներ: Առ, 29.09.99

ՔԿՀ [քրեակատարողական հիմնարկ] - ….ՀՀ ԱՆ «Գյումրի» թիվ 2 ՔԿՀ-ում հանկարծամահ է եղել կալանավոր….  168 ժամ, 12.01.06

ՔՀԱ [Քաղաքական հետազոտությունների ակադեմիա] - Քվեարկության օրը ՔՀԱ դիտորդները բաժանվել էին 11 խմբերի։ Տ, 2003, N 10, էջ 20։

ՔՀԳՎ [Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչություն] - …. երկրորդը ՔՀԳՎ և 6-րդ բաժանմունքի տնօրինության տակ է: Ա, 8.09.99

ՔՀԶԿ [Քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն] - ՔՀԶԿ-ն «Ղևոնդ Ալիշան» լուսավորչական-մշակութային ընկերության իրավաժառանգորդն է: ՀՀ, 24.11.98

ՔՀԻ [Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ] - ՔՀԻ դիտարկումները պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ: Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ ՀԿ պաշտոնական կայք

ՔՀՀՑ [Քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ցանց] - ՄԻԺԻ-ն անդամակցել և ակտիվ մասնակցել է «Քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ցանց»-ի՝ ՔՀՀՑ հիմնադրման և ցանցի հիմնարար փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներին։ Տ, 2003, N 10, էջ 49։