Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am


Եթե ցանկանում եք հարցում ուղարկել տեղեկություն ստանալու մասին, ապա հարկավոր է ներբեռնել կից ներկայացված տեղեկություն ստանալու մասին հարցման օրինակելի ձևը, լրացնել այն, ստորագրել և կնքել (առկայության դեպքում)։ Այնուհետև պատրաստի փաստաթուղթը վերբեռնեք ստորև հատկացված դաշտում և սեղմեք ՈՒՂԱՐԿԵԼ կոճակը։