Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Քվեարկություն․ ալգորի՞թմ, թե՞ քայլաշար

Ալգորիթմ բառը ծագում է IX դարի խորեզմցի պարսիկ մաթեմատիկոս Մուհամեդ իբն Մուսա ալ-Խորեզմիի արաբական անունից: Երբ ալ-Խորեզմիի աշխատությունը թարգմանվեց լատիներեն, հեղինակի անունը հնչյունափոխվելով դարձավ Ալգորիթմի: Այսպես է ծագել ալգորիթմ բառը:

Ալգորիթմը խնդիրը քայլ առ քայլ լուծելու կանոնն է, քայլերի՝ գործողությունների կարգավորված հաջորդականությունը, որը հանգեցնում է խնդրի լուծմանը: Որպես ալգորիթմ-ի հայերեն համարժեք՝ այժմ գործածում են նաև քայլաշար բառը՝ տերմինային և ոչ տերմինային նշանակությամբ:

Բառերից ո՞րը կնախընտրեիք դուք: Եկե՛ք քվեարկենք: