Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Քվեարկություն

Որպես «պրոյեկտոր» բառի հայերեն համարժեքներ գործածվում են տեսացրիչ-ը և լուսացրիչ-ը։

Տեսացրիչ-ը չի հանդիպում բառարաններում, սակայն գործածվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արմեպս (Armeps) էլեկտրոնային գնումների համակարգի հայտերում, մամուլում, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՄՍՆ տարբեր հարթակներում (Հայկական կրթական միջավայր պորտալ, Մասնագիտական կրթության և ուսուցման ազգային կենտրոն) հրապարակված որոշ նյութերում՝ որպես պրոյեկտոր-ի հայերեն համարժեք։

Լուսացրիչ-ը բառարաններում գրանցված է հետևյալ իմաստներով՝ «լույս ցրող, անդրադարձնող, տարածող. լուսացիր», «լուսարձակ»։ Որոշ նյութերում լուսացրիչ-ը գործածվում է «պրոյեկտոր» իմաստով։

Մյուս տարբերակները չենք նշում, քանի որ խիստ հազվադեպ են և ավելի շատ ուրիշ իմաստներով են գործածվում։

Ո՞ր տարբերակն եք նախընտրում։ Քվեարկե՛ք։

Աշխատանքային հարաբերություններում անհարկի կիրառվող օտար բառերն ու արտահայտությունները գործածողների «ծուլության» պատճառով ներթափանցում են մայրենի լեզու, ապականում այն։
https://www.langcom.am/%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84-16/

🚛 Ներկայացնում ենք տարբեր նշանակություն ունեցող բեռնատար, շինարարական, գյուղատնտեսական, փրկարար և այլ մեքենաների անվանումներ։
Իմանանք և գործածենք մեքենաների հայերեն անվանումները։

4

✈️Ներկայացնում ենք օդանավակայանին և օդանավերին առնչվող հայերեն բառապաշարի մի մասը՝ հիմնականում նրանք, որոնք միայն մասնագիտական չեն։
🧳Հուսով ենք, որ ճամփորդությունների ժամանակ այս բառերը հաճախ կգործածեք։ Հայերեն բառերը թող ամուր տեղ ունենան մեր խոսքում և թևածեն ամենուրեք։

4
Ավելին
facebook