Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Օրինաչափություն

Բնության, հասարակության ու մտածողության մեջ երևույթների միջև գոյություն ունեցող կամ դրան վերագրվող առարկայական կայուն կրկնվող կապ, պատճառաբանված հիմնավորում, «օրենք»։

 

1. Ակնհայտ է, որ այսքան զուգադիպություններ չեն կարող լինել, հետևաբար տեղի ունեցածը օրինաչափություն է:

2. Բնության օրինաչափությունները տարբեր մակարդակներում բացատրում են կենսաբանությունը, ֆիզիկան, քիմիան։

3. Նկատված օրինաչափություն է, որ յուրաքանչյուր հարյուրամյակի ավարտը ժողովուրդների պատմության մեջ շրջադարձային է լինում:

Կարևոր է այն, թե ի՛նչ երգեր ենք լսում։
https://www.langcom.am/%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b6-%d5%a7-%d5%b4%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80/

ՔՆՆԱՐԿԵ՞ՆՔ ՄԻԱՍԻՆ
Ճի՞շտ է արդյոք «օրինակ ․․․․ և այլն» բառերի համատեղ գործածությունը։👨‍💻
https://www.langcom.am/%d6%85%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%af-%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4-%d5%a5%d5%be-%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%b6/

Մեզ հարցնում են 👇 ․ #հայերեն #հայոցլեզու
https://www.langcom.am/%d5%b4%d5%a5%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-10/

#հայերեն

Մեզ հարցնում են 👇
https://www.langcom.am/%d5%b4%d5%a5%d5%a6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-9/

Ավելին