Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Այսօրվա հայերենը

Գինու տոն։ 1. Խաչվերացը կամ Սուրբ խաչի տոնը նաև գինետոն է եղել։ 2. Մայիսին մեծանուն գրողի տուն-թանգարանում կազմակերպվել էր գինետոն։
Կարդալ ավելին
Որևէ փաստաթղթի՝ լուսանկարչական եղանակով հանած պատճենը։ 1. Ուսանողը միջազգային փոխանակման ծրագրին դիմելու համար պետք է ներկայացնի դիպլոմի լուսապատճենը։ 2. Կայքում տեղադրեցին շնորհակալական նամակի լուսապատճենը։
Կարդալ ավելին
Լրացուցիչ մշակման ենթարկելով վերջնական տեսք տալ. մշակումը, պատրաստումն ավարտել։ 1. Տնօրենը հանձնարարեց լրամշակել կատարված ուսումնասիրությունները։ 2. Ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովը լրամշակել է օրենքի նախագիծը։
Կարդալ ավելին
Որևէ տարածքում կամ համակարգում կայունության խաթարումը, խախտումը, որը կարող է հանգեցնել սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական խռովության և խառնաշփոթի։ 1. Ապակայունացում կլինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ աշխարհակարգի փլուզման և նորի փնտրտուքի գործընթացն 
Կարդալ ավելին
Առանձնացնել և դասավորել խմբերով՝ ըստ տեսակի: 1. Ժամանակն է տեսակավորել կենցաղային թափոնները։ 2. Ուղեցույցում գրված է, թե ինչպես կարելի է ճիշտ տեսակավորել տվյալները։
Կարդալ ավելին
1. Մարտի, կռվի կամ մրցակցության հրավեր, կոչ։ 2. Որևէ նպատակի կամ արդյունքի հասնելու ճանապարհին փորձություն, որը հաղթահարելու համար մեծ ջանք և վճռականություն է պահանջվում։ 1. Հայ ծանրամարտիկը մարտահրավեր նետեց գործող 
Կարդալ ավելին
Ժողովի կամ նիստի քննարկման դրված հարցերի ամբողջությունը, որը հաստատվում է ժողովի կամ նիստի սկզբում։ 1. Հարցը մտել է օրակարգ, սակայն այն դեռ բանաձև չէ։ 2. Լրացուցիչ օրակարգ մտցված օրենքի նախագիծը 
Կարդալ ավելին
Հետազոտություններով ստացված թիվ, որ ցույց է տալիս և գնահատում որևէ ոլորտում գնի, արժեքի և այլնի փոփոխությունները, զարգացումը կամ անկումը. ցուցիչ։ 1. Համաթվի հաշվարկման ժամանակ օգտագործվել են նաև առցանց հարցումներով ստացված 
Կարդալ ավելին
Արժեթուղթ, որը վկայում է բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում ներդրված մասնաբաժնի մասին և այդ մասնաբաժնի տիրոջը իրավունք է տալիս մասնակցելու ընկերության գործերի կառավարմանը և դրա լուծարումից հետո ստանալու այդ ընկերության շահույթի 
Կարդալ ավելին
Գնի առաջացում, գնորոշում. արտադրության միջին հաշվարկային ծախսերի հիման վրա, որոշակի տոկոս ավելացնելու միջոցով որևէ ապրանքի կամ ծառայության գինը որոշելը, սահմանելը։ 1. Ձեռնարկում լուսաբանված են շուկայական տնտեսության հիմնական տարրերից մեկի՝ գնագոյացման 
Կարդալ ավելին

Աշխատանքային հարաբերություններում անհարկի կիրառվող օտար բառերն ու արտահայտությունները գործածողների «ծուլության» պատճառով ներթափանցում են մայրենի լեզու, ապականում այն։
https://www.langcom.am/%d5%b0%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84-16/

🚛 Ներկայացնում ենք տարբեր նշանակություն ունեցող բեռնատար, շինարարական, գյուղատնտեսական, փրկարար և այլ մեքենաների անվանումներ։
Իմանանք և գործածենք մեքենաների հայերեն անվանումները։

4

✈️Ներկայացնում ենք օդանավակայանին և օդանավերին առնչվող հայերեն բառապաշարի մի մասը՝ հիմնականում նրանք, որոնք միայն մասնագիտական չեն։
🧳Հուսով ենք, որ ճամփորդությունների ժամանակ այս բառերը հաճախ կգործածեք։ Հայերեն բառերը թող ամուր տեղ ունենան մեր խոսքում և թևածեն ամենուրեք։

4
Ավելին
facebook