Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

ԼԿ

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Հայերիս սիրած հարցերից մեկն է սա: Տարբեր պատասխաններ են հնչում. ասվում են բառեր, որոնցում երևում են Հայոց աշխարհի հարազատ տեղանունները: Որևէ տեղացի նշանակող բառերի զգալի մասը մարդիկ ճիշտ 
Կարդալ ավելին
Մեր առօրյա խոսքում հաճախադեպ են օտար արտահայտությունները։ Դրանք աղավաղում և աղտոտում են հայերենը։ «Մաքրենք մեր առօրյա խոսքը» շարքի հերթական ցանկով հորդորում ենք հետևողականորեն գործածել հայերեն տարբերակները՝ այդպիսով պահպանելով մեր լեզվի 
Կարդալ ավելին
Հանրային հեռուստաընկերության «Կնոջ օրագիր» հաղորդաշարի լեզվի վերլուծություն Թեև հյուրերին ուղղած հարցերը հաղորդաշարից հաղորդաշար գրեթե նույնությամբ կրկնվում են, այնուամենայնիվ հաղորդավարի խոսքում նկատված սխալները քիչ չեն։ Մեծ թիվ են կազմում սխալ ձևակերպված 
Կարդալ ավելին
Մարկ Տվենի հանրահայտ ստեղծագործության էկրանավորման հայերեն կրկնօրինակումը լեզվական իմաստով կատարված է բավարար որակով։ Այնուամենայնիվ առկա են հանրային գրավոր ու բանավոր խոսքում տարածված սխալներ։ Առանձին բաժնով ներկայացրել ենք լեզվատրամաբանական սխալները, որոնք 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Բավական և բավականին բառերի գործածության յուրահատկությունները ներկայացնելուց առաջ հարկ է անդրադառնալ –ին ածանցին, քանի որ այս երկու բառերն իրարից տարբերվում են հենց այդ մասնիկով: –Ին ածանցը միանում է հատկանիշ ցույց տվող բառերին և 
Կարդալ ավելին
Կայքն ունի լեզվական պատշաճ մակարդակ, թեև կան որոշ անճշտություններ։ Դրանք նկատելի են հատկապես «Երևանից դուրս» բաժնում։ Ցան­կա­նում ենք խմբա­­գրութ­յան ուշադրությունը հրավիրել այս հանգամանքի վրա։ Ստորև ներկայացնում ենք արձանագրված սխալների և 
Կարդալ ավելին
Գրաբարում ՎԵՐԵԼԱԿ բառ ենք ունեցել, որի մի տարբերակն էր ՎԵՐԵԼԵԱԿ-ը։ Նոր հայկազյան բառարանը ՎԵՐԵԼԱԿ գոյականը բացատրում է որպես «վրան ելած, ձիավոր», ինչպես նաև «կառք, նավ նստած», ժողովրդական լեզվով՝ «վրան նստողը»։ 
Կարդալ ավելին
Դիտարկվել է «Առանց կարծրատիպերի» հաղորդաշարի մի քանի հաղորդում։ Հրավիրված անձանց խոսքին չենք անդրադարձել։        Կարծում ենք, որ ներկայացվող վերլուծությունը, որն արվել է նկատված լեզվական անճշտությունների հիման վրա, հաղորդավարի համար կլինի 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Հայտնի է, որ –ային և –ական ածանցներով հատկանիշ ցույց տվող բառեր են կազմվում, օրինակ՝ ամառային, գործարանային, գյուղական, արաբական: Հայախոս մարդիկ որոշակի դժվարություններ են ունենում այն ժամանակ, երբ –ային և –ական ածանցները միացած են լինում նույնարմատ բառերի: 
Կարդալ ավելին
Հաղորդաշարը մշտադիտարկելիս նկատվել են լեզվա­կան որոշ թերություններ, որոնց հարկ է ուշադրություն դարձնել։ Զգալի է, որ հաղորդավարները (Վարդգես Բաբայան, Անուշ Առաքելյան (այսուհե­տև՝ Վ․ Բ․, Ա․ Ա․)) հաճախ են գործածում օտարաբանություններ։       Ի դեպ, 
Կարդալ ավելին