Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Մեզ հարցնում են

Ո՞ր դեպքում է ճիշտ գործածել առիթով բառը, ո՞ր դեպքում՝ առթիվ-ը։   Առիթով-ն ու առթիվ-ը առիթ բառի գործիականի հոլովաձևերն են, պարզապես առթիվ-ը գրաբարյան ձև է, որը բառի արժեքով անցել է ժամանակակից 
Կարդալ ավելին
ՄԵԶ ՀԱՐՑՆՈՒՄ ԵՆ       Իմաստային ի՞նչ տարբերություններ ունեն «հավաքել» և «հավաքագրել» բառերը։ Արդյո՞ք ճիշտ է, երբ «հավաքագրում» են, օրինակ, վարձերը, հարկերը, տեղեկութ­յունները։   Քանի որ «հավաքել»-ը գործածության խնդիրներ չի 
Կարդալ ավելին
Ըստ «Բաղադրյալ հատուկ անուններում մեծատառերի գործածության մասին» որոշման («Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու»[1], 2006, էջ 286)՝ պետական գերատեսչությունների, դատական մարմինների, մշակութային կառույցների, բուհերի անվանումները, եթե տեղայնացված չեն, այսինքն՝ նշված չէ դրանց 
Կարդալ ավելին
Նույն հաճախականությամբ հանդիպում են «պաշտոնին նշանակել» և «պաշտոնում նշանակել» արտահայտությունները։ Խնդրում ենք պարզաբանել․ դրանցից ո՞րն է ճիշտ։   Գրականության մեջ, իրավական փաստաթղթերում, մամուլում ու գրավոր խոսքում հաճախ հանդիպում է պաշտոնում նշանակել 
Կարդալ ավելին
  Երբեմն տարաձայնություններ են լինում՝ կապված «ամուրի» և «այրի» բառերի գործա­ծութ­յան հետ: Խնդրում ենք պարզաբանել․ ի՛նչ իմաստ ունեն դրանք։   Հարցը տարօրինակ թվաց հավանաբար շատերին։ Ի՞նչ մի հարցնելու բան է։ 
Կարդալ ավելին
Դիմագրավել բայը թե՛ գրավոր, թե՛  բանավոր խոսքում գործածվում է երբեմն տրական, երբեմն հայցական հոլովով գոյական լրացման հետ։ Դրանցից ո՞րն է ճիշտ։     Դիմագրավել բայը բառարաններում գերազանցապես գրանցված է որպես 
Կարդալ ավելին
Տեղյակ եմ, որ անգամ գիտական շրջանակներում կա կարծիք, թե վերնագրերում (վեպերի, բանաստեղծությունների, հոդվածների և այլն) կետադրական նշաններ չպետք է դրվեն։ Խնդրում եմ այս հարցը պարզաբանել։   Հարցը շատ ընթերցողների հավանաբար 
Կարդալ ավելին
Որքան նկատել եմ, զերծ և զուրկ բառերը, ունենալով մոտ իմաստներ, ունեն նաև որոշակի տարբերություններ։ Խնդրում եմ անդրադառնալ դրանց կիրառությանը։ Ո՛ր դեպքում պետք է գործածել զերծ-ը, ո՛ր դեպքում՝ զուրկ-ը։   Նախ 
Կարդալ ավելին
Շատ եմ լսել, երբ ասում են, օրինակ, «Գրվածը աղերս չունի իրականության հետ», «Ասվածը աղերս չունի իրավաբանության հետ», «Քաղաքական ուժերի օրակարգը աղերս չունի մարտահրավերների հետ»։ Իմ կարծիքով՝ այսպիսի դեպքերում  «աղերս» բառի 
Կարդալ ավելին
Այս հարցը առաջանում է հաճախ, և սխալներն էլ բավական շատ են։ Նախ հիշեցնենք, որ պատճառական են կոչվում այն բայերը, որոնք ունեն ացն, եցն, ցն ածանցները։ Օրինակ՝ խաղացնել, ուտեցնել, հագցնել։ Ոմանց 
Կարդալ ավելին