Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Մեզ հարցնում են

Տակացու բառը կազմված է տակ արմատից և -ացու վերջածանցից։ Ածանցները նույնպես ունեն իմաստ, որը հաղորդում են այն բառին, որին ավելանում են։ Նշանակում է՝ հարցին պատասխանելու համար նախ պետք է ճշտենք, 
Կարդալ ավելին
Հետ-ը հայերենի ամենից հաճախ գործածվող կապերից է, ու թերևս դա է պատճառը, որ շատ են հանդիպում դրա գործածության հետ կապված սխալներ։ Մեր կազմած նախադասության մեջ այն գործածված է ճիշտ, սակայն 
Կարդալ ավելին
Ճիշտ տարբերակն է՝ վճարել կանխիկ։ Օրինակներ՝ Ստիպված եմ վճարել կանխիկ, որովհետև բանկային քարտս մոռացել եմ տանը։ Այս խանութում հնարավոր է վճարել միայն կանխիկ, մինչդեռ այդքան գումար դրամապանակումս չկա։
Կարդալ ավելին
Հայերենում ինչպե՞ս են գրվում օտար բառերի կրկնակ բաղաձայնները՝ մե՞կ բաղաձայնով, թե՞ երկու։ Այս մասին դեռևս 1985 թվականին որոշում է ընդունել տերմինաբանական կոմիտեն, որում մասնավորապես ասված է. 1.Օտարազգի և ռուսերեն բառերի 
Կարդալ ավելին
Ինչո՞վ են իրարից տարբերվում «ինչ-որ» և «ինչ որ» բառերը։ Ինչո՞ւ առաջին բառում դրա բաղադրիչների միջև գծիկ դրվում է, երկրորդում՝ ոչ։ Այս բառերն ունեն տարբեր իմաստ ու կիրառություն։ «Ինչ-որ»-ը անորոշ դերանուն 
Կարդալ ավելին