Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Գրախոսություն

Հասկ արևմտահայերեն ամսագիր

Մեծի տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Հասկ» պաշտոնական ամսագրի 2023 թվականի մայիս-հունիս համարում հրապարակվել է լեզվաբան, հայերենագետ Դավիթ Գյուրջինյանի գրախոսությունը՝ Սարգիս Քէհեաեանի «Բարոյագիտութիւն – փիլիսոփայական ակնարկ»  ուսումնական ձեռնարկի վերաբերյալ։

Դավիթ-Գյուրջինյան

Դավիթ Գյուրջինյան

Սարգիս-Քէհեաեան

Սարգիս Քէհեաեան

Գիրքը հրատարակվել է 2021 թվականի հոկտեմբերին Անթիլիասում։ Ձեռնարկը նախատեսված է բարձրագույն կրթական հաստատություններում՝ համալսարաններում գործածելու համար։

Բարոյագիտութիւն-–-փիլիսոփայական-ակնարկ

Բարոյագիտութիւն – փիլիսոփայական ակնարկ

Հատկանշական է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Աշխարհի վտանգված լեզուների էլեկտրոնային ատլասում» ներառված «հաստատապես վտանգված» լեզվի կարգավիճակ ունեցող արևմտահայերենով գրվել է համալսարանական ևս մեկ ուսումնական ձեռնարկ։

Բարոյագիտութիւն – փիլիսոփայական ակնարկ

«Հասկ» ամսագրի ամբողջական համարը կարող եք տեսել այստեղ։