Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

ՀՈՐԴՈՐԱԿ ՀԱՅԵՐԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՀԱՄԱՐԺԵՔՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՕՏԱՐ ԲԱՌԵՐԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (34-րդ թողարկում)

Լեզվի կոմիտեի հրապարակած  երեսունից ավելի հորդորակներում ամփոփված են օտար բառերի շուրջ հազար հայերեն համարժեքներ։ Այս ցանկով լրանում է առաջին 1000-յակը։ Էլեկտրոնային այս բառացանկը հասանելի է համացանցից օգտվողներին։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ որոնել ցանկալի բառը (լեզվիկոմիտե.հայ/օտար-բառեր/

Ուրախ ենք, որ օտար բառերի հայերեն համարժեքները ներկայացնելու նախաձեռնությունը օգտակար է եղել և շարունակում է լինել շատերի ուղեկիցը խոսքը օտար բառերից մաքրելու ճանապարհին։

Հուսով ենք, որ գիտական, պաշտոնական, մասնագիտական, առօրյա այս բառերի հայերեն համարժեքները կամրակայվեն մեր գրավոր և բանավոր խոսքում։

 1. անլիմիթ(իդ) – անսահմանափակ, անսահման
 2. անմյութ – ձայնը միացնել
 3. բեյզիք – 1․ հիմնական 2․ տարրական
 4. բեյքըրի – հացի / թխվածքի փուռ, խանութ
 5. բրեյնսթորմինգ – մտագրոհ
 6. դենացիոնալիզացիա – ապազգայնացում
 7. դիվայս – սարք, հարմարանք
 8. լիրիկա – քնարերգություն
 9. հեյթ սփիչ – ատելության խոսք
 10. մյութ – ձայնը անջատել
 11. սքիլ – հմտություն
 12. սքիփ – բաց թողնել
 13. վեստերնիզացիա – արևմտականացում
 14. վեստիբյուլ – նախասրահ, սպասասրահ, ճեմասրահ
 15. ֆոտո – լուսանկար (նկար)