Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

հոգնակի

Հայտնի է, որ հայերենի միավանկ բառերի հոգնակին հիմնականում կազմվում է –եր մասնիկով՝ ծառ – ծառեր, մազ – մազեր։ Սակայն կան բացառություններ, ինչպես՝ մատ – մատներ, դուռ – դռներ, հարս – 
Կարդալ ավելին