Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

տարբերություններ

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ Այս բառը հայաստանյան բացատրական բառարաններում տրված է բազմաթիվ իմաստներով՝ «ամսվան հատուկ, ամսվա», «մեկ ամսվա տևողություն ունեցող», «ամեն ամիս, ամսեամիս», ինչպես նաև «ամսական ռոճիկ՝ վարձատրություն» և «արգանդային ամենամսյա 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ   Արևելահայերեն խոսողներին ՄԱԿԱՆՈՒՆ բառը քաջ ծանոթ է. նշանակում է «մեկին տրված վերադիր անուն» (մականունավոր շատերի գիտենք): Արևմտահայերենում ՄԱԿԱՆՈՒՆ բառն ունի «ազգանուն» իմաստը. սփյուռքի հայկական վարժարաններում սաները տետրերի 
Կարդալ ավելին